Forurenser skal betale

Forurenser skal betale

Det aller meste av norsk olje (90 prosent) eksporteres. Derfor skjer de store utslippene fra norsk produksjon i utlandet.

I en kronikk i Aftenposten 11. november prøver professorene Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip å forklare hvorfor 2 miljøvernorganisasjoner har reist sak mot staten for brudd på Grunnlovens $112. Loven omhandler enhvers rett til et miljø som sikrer både god helse og ren natur for oss selv og framtidige generasjoner.
Premisset deres er at klimaendringene som vi opplever er menneskeskapte, og at klimaendringene «fører til store skader på helse, levekår og miljø». Hele innlegget er en kanonade av påstander om alt det forferdelige som vil skje med kloden vår som følge av historisk høye CO2-utslipp og påfølgende global oppvarming, samt at norsk produksjon uten tvil (!) vil «medvirke til svært alvorlige miljø- og helseskader». Derfor må Norge slutte å lete etter olje og gass på norsk sokkel.
Professorene har dessverre en alt for lettvint tilnærming til problematikken.
I den norske forurensningsloven fra 1983 er det bærende prinsipp at det er «forurenser som betaler». Derfor er det alltid forurenser som har ansvaret for å begrense, overvåke og konsekvensutrede mulige forurensninger. Dette prinsippet er også bredt akseptert internasjonalt.
De norske CO2-utslippene var i fjor 53,4 millioner tonn, mens utslippene fra oljevirksomheten (den som skyldes leting og produksjon) var 14,9 millioner tonn. Men det meste av utslippene fra den oljen vi produserer kommer når olje blir brukt – forbrent. Og forbrenningen skjer hovedsakelig utenfor landets grenser.
Regnestykket er som følger: Norge produserte i fjor knapt to millioner fat olje per dag. Av dette brukte vi selv ca. 250 000 fat per dag. Vi eksporterte altså nesten 90 prosent av produksjonen. Det betyr at 90 prosent av utslippene fra forbrenning av norsk olje skjer i utlandet.
Rundt regnet vil eksportert norsk olje medføre utslipp i størrelsesorden 300 millioner tonn. Noe som er betydelig høyere enn utslippene fra leting og produksjon her hjemme. Det i seg selv viser at det er galt å anklage den norske staten for at andre forbrenner norsk olje. Hvis noen skal straffes, må det i så fall være forbrukerne. De som forurenser skal betale.
Det er heller ikke slik at verdens oljeforbruk vil minke om Norge slutter å produsere olje.
Det er mer enn nok olje i verden, det var derfor prisene falt dramatisk i 2014, så andre land vil umiddelbart erstatte norsk produksjon hvis vi legger den ned. OPEC-landene vil juble fordi behovet for å redusere egen produksjon for å holde prisene oppe reduseres. Vi må være enige om at Norge ikke har noen som helst innflytelse på verdens samlede oljeforbruk, og derfor heller ikke på utslipp.

«Struper vi tilgangen fra Norge, kommer andre til»
Kristin Færøyvik, adm. dir. Lundin Norway, DN 15.11.17

Men la oss si at Norge likevel sluttet å produsere olje og overlot til andre land å dekke forbruket. Konsekvensen vil da være at utslippene stiger. Norge produserer olje med lavere utslipp enn de fleste andre land. Norges produksjon gir bare halvparten så store CO2-utslipp som gjennomsnittet i verden. Dermed er det enkelt å snu saken på hodet. Jo mer vi produserer i Norge, jo lavere blir verdens utslipp. Men her vender dessverre motstanderne av norsk oljevirksomhet det døvet øret til.

X