Fremskynder kartlegging

Fremskynder kartlegging

NVE har besluttet å fremskynde kartleggingen av smelting av permafrosten på Svalbard.

Det skal bla kartlegges hvor det er trygt å bygge i Longyearbyen.
– Å bo trygt er ei forutsetning for å ha et godt samfunn, sier lokalstyreleder til nrk.no.
– Konsekvensene for videre byggeaktivitet på Svalbard skal kartlegges grundig, sier avdelingsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth.
En rapport utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE, og Uni Research, viser at klimaendringene fører til at dypere lag av permafrosten vil smelte.
Bakgrunnen for fremskyndelsen er bla snøskredet som gikk like før jul i fjor i Longyearbyen.
Blant annet skal områder som kan være utsatt for flomskred, snøskred og sørpeskred kartlegges grundig.
I Longyearbyen er det behov for å finne nye steder å bygge hus. Da er det viktig å vite hvor det er trygt å etablere bebyggelse. Et viktig verktøy for å finne det ut er klimakunnskap og faresonekart.
– Vi vil se hvilke områder som peker seg ut som spesielt uforsvarlig å legge ny bebyggelse i. Det er særlig Longyearbyen og området rundt vi kartlegger nå.
Les hele saken på nrk.no

X