Gruvene i Brevik godt egnet

Tirsdag 4. september leverte NOAH konsekvensutredning vedrørende bruk av Dalen gruver til lagring av behandlet uorganisk farlig avfall.

Nå avgjøres den videre prosessen av myndighetene.

– NOAH har vært tydelige på at vi ikke vil etablere et lager i Brevik dersom det ikke trygt for lokalbefolkningen i all fremtid. Nå foreligger tilstrekkelig fakta som gjør oss i stand til å svare på dette spørsmålet, sier Egil Solheim, prosjektdirektør i NOAH.

Etter at Klima- og miljødepartementet fastsatte planprogrammet den 13. juli 2018 har NOAH jobbet intensivt for å ferdigstille konsekvensutredningen.

–  Skal NOAH fortsatt kunne garantere en løsning for industrien trenger vi en avklaring så raskt som mulig om hvorvidt myndighetene vil gjennomføre en statlig reguleringsprosess, sier Solheim.

I rapporten som er utarbeidet av Multiconsult på vegne av NOAH konkluderes det med at de geologiske forholdene i og rundt Dalen gruve vurderes å være godt egnet for deponi av behandlet uorganisk farlig avfall.

Miljørisikoen vurderes som liten og bergformasjoenen oppfyller avfallsforskriften krav til geologisk barriere. Konsekvensene for naturmangfoldet ansees også som liten, unntatt for området Kongkleiv.

– Det er påvist ubetydelig til noe negativ konsekvens for miljø og samfunn, med unntak av naturmangfold lokalt ved Kongkleiv. Konsekvensene for naturmangfold er vurdert som svært stor negativ, står det i rapporten.

Pressemelding

X