Gruvene i Brevik godt egnetGruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Men nå ser det ut som om planen om å lagre farlig avfall her må legges på is. Årsaken er et lokalt press med bakgrunn i redsel for at lagring skal gi forurensning. Men Bellona ved Fredric Hauge protesterer kraftig mot de lokale argumentene. Foto: Norcem

Gruvene i Brevik godt egnet

Tirsdag 4. september leverte NOAH konsekvensutredning vedrørende bruk av Dalen gruver til lagring av behandlet uorganisk farlig avfall.

Nå avgjøres den videre prosessen av myndighetene.

– NOAH har vært tydelige på at vi ikke vil etablere et lager i Brevik dersom det ikke trygt for lokalbefolkningen i all fremtid. Nå foreligger tilstrekkelig fakta som gjør oss i stand til å svare på dette spørsmålet, sier Egil Solheim, prosjektdirektør i NOAH.

Etter at Klima- og miljødepartementet fastsatte planprogrammet den 13. juli 2018 har NOAH jobbet intensivt for å ferdigstille konsekvensutredningen.

–  Skal NOAH fortsatt kunne garantere en løsning for industrien trenger vi en avklaring så raskt som mulig om hvorvidt myndighetene vil gjennomføre en statlig reguleringsprosess, sier Solheim.

I rapporten som er utarbeidet av Multiconsult på vegne av NOAH konkluderes det med at de geologiske forholdene i og rundt Dalen gruve vurderes å være godt egnet for deponi av behandlet uorganisk farlig avfall.

Miljørisikoen vurderes som liten og bergformasjoenen oppfyller avfallsforskriften krav til geologisk barriere. Konsekvensene for naturmangfoldet ansees også som liten, unntatt for området Kongkleiv.

– Det er påvist ubetydelig til noe negativ konsekvens for miljø og samfunn, med unntak av naturmangfold lokalt ved Kongkleiv. Konsekvensene for naturmangfold er vurdert som svært stor negativ, står det i rapporten.

Pressemelding

X