Har påvist reservoar og forsegling Northern Lights brønnramme. Foto: Equinor

Har påvist reservoar og forsegling

Equinor og partnerne i Northern Lights-prosjektet har avsluttet boringen av brønnen som skulle undersøke om Johansen-formasjonen kan bli et fremtidig CO2-lager.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO₂-lager på norsk sokkel sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor i en pressemelding.

Equinor og partnerne Total og Shell har avsluttet boringen av verifikasjonsbrønnen 31/5-7 (Eos). Målet har blant annet vært å bekrefte at de antatte sandsteinsreservoarene i Johansen- og Cook-formasjonene i Dunlingruppen er egnet for lagring av CO₂.

Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor. Foto: Equinor.

LES OGSÅ: Borer for å bekrefte CO2-lager

Tungesvik forteller at de foreløpige resultatene fra brønnen er positive, og at det så langt har blitt påvist forseglende skiferlag og tilstedeværelse av sandstein med god kvalitet i reservoaret.

Prosjektpartnerne har videre innhentet et omfattende datagrunnlag i form av kjerneprøver, logging, vannprøver og strømningstest av formasjonen. Boreresultatene skal nå analyseres nærmere som en del av prosjektets endelige beslutningsprosess.

Equinor skriver videre at innsamlede brønndata fritt skal deles med eksterne interesser for å stimulere til videre utvikling av fremtidige karbonhåndteringsløsninger. Det er ikke avklart hvordan en slik løsning blir ennå.

Brønnen går omtrent 2 500 meter ned under havbunnen, og er den første brønnen som er boret i utnyttelsestillatelse 001. Dersom Northern Lights-prosjektet realiseres, skal brønnen brukes til injeksjon og lagring av CO₂.

Illustrasjon: Oljedirektoratet Grafikk: Equinor

Equinor vil presentere Northern Lights-prosjektet under konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries i Oslo 12. – 13. mai 2020.

PROGRAM OG PÅMELDING

Visjonen er at Northern Lights-prosjektet skal bli et karbonhåndteringsprosjekt som kan oppskaleres over tid og fungere som et «sentrallager» for europeiske utslipp.

I første omgang, fase 1, skal sandsteinsreservoarene ved Troll-feltet ta imot om lag 1,5 millioner tonn CO₂ årlig fra 2023 fra bedriftene Fortum (energigjenvinningsanlegg i Oslo) og Norcem (sementfabrikk i Brevik).

På lengre sikt kan kapasiteten oppgraderes til 3,5 millioner tonn per år (fase 2) og inkludere flere utslippspunkter både i Norge og i Europa. Equinor har allerede inngått intensjonsavtaler med syv industribedrifter i EU om mulig CO₂-lagring.

X