Åpen debatt om klima?

Åpen debatt om klima?

«Vi trenger idealister. Problemene oppstår når idealister kommer i posisjon der de kan diktere den politiske agendaen og gjør det med henvisning til vitenskapelige sannheter», skriver Per Arne Bjørkum i en kronikk i Stavanger Afteblad.
«Når vitenskapelige sannheter blir satt absolutt, dvs. blir til et udiskutabelt over-standpunkt, så oppheves grunnlaget for rasjonell politisk debatt og dermed politikk slik vi kjenner den,» skriver han, med klar referanse til dagens klimadebatt der de som sier de er skeptiske til konklusjonene i FNs klimapanel helst ikke bør slippe til, i følge mange forskere og politikere.
«Det er (nemlig) enhver forskers plikt å betvile andres konklusjoner, skriver Bjørkum, og viser til at absolutte sannheter knapt nok eksisterer i vitenskapen.
Les kronikken her.

X