Kan bli europeisk lager

Kan bli europeisk lager

Statoil har pumpet CO2 ned i Utsiraformasjonen i 20 år. Men sandsteinene har potensial til å lagre enorme mengder, skriver ap.no.

Årsaken til rensingen var ren business – gassen fra Sleipner hadde langt høyere CO2-konsentrasjon enn kundene i Europa etterspurte.
– Når gassen kommer opp, inneholder den 10 prosent CO2. Når vi sender den videre, er nivået nede i 2 prosent, sier Yngve Tvedt, plattformsjef på Sleipner.
De siste 20 årene har Statoil lagret mer enn 16 millioner tonn CO2 i Utsiraformasjonen. Det tilsvarer mer enn det den samlede, norske bilparken slipper ut på to år. Men fortsatt er CO2-lageret langt fra fullt.
Statoil fikk nylig oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å utrede mulighetene for å lagre CO2 fra en norsk «månelanding» i sandsteinlagene i Utsiraformasjonen, Smeaheia ved Bergen eller Heimdal utenfor Haugesund.
Les hele saken hos ap.no

X