Kraftig fall i CO2-utslipp Vindkraftkapasiteten øker kraftig år for år, men den globale produksjonen er fortsatt svært liten. Foto: Halfdan Carstens

Kraftig fall i CO2-utslipp

Sol- og vindkraft utgjør fortsatt så lite av verdens totale energiproduksjon at det vil ta veldig lang tid før fornybar energi kan erstatte fossile energikilder.

Da etterspørselen etter energi falt med 4,0 prosent i fjor, falt samtidig utslippene av CO2 med 5,8 prosent. I rene tall er dette to milliarder tonn, eller rundt 40 ganger Norges totale utslipp per år. Dette tilsvarer også EUs samlede utslipp i året. Globale CO2-utslipp siden 1990 (mrd. tonn). Kilde: «Our world in data». Dette […]

Da etterspørselen etter energi falt med 4,0 prosent i fjor, falt samtidig utslippene av CO2 med 5,8 prosent.

I rene tall er dette to milliarder tonn, eller rundt 40 ganger Norges totale utslipp per år. Dette tilsvarer også EUs samlede utslipp i året.

Globale CO2-utslipp siden 1990 (mrd. tonn). Kilde: «Our world in data».

Dette er det kraftigste, årlige fallet siden andre verdenskrig, skriver IEA i sin oversikt over de globale CO2-utslippene i 2020.

Fallet i CO2-utslipp skyldes først og fremst en nedgang på 8,6 prosent i etterspørselen etter olje og et fall på 4,0 prosent i etterspørselen etter kull. At fallet i utslipp er større enn fallet i energiproduksjon, henger selvsagt sammen med at kull og olje gir større utslipp enn for eksempel gass.

I fjor utgjorde utslippene fra olje 10,3 milliarder tonn.

Stadig mer fornybar energi

IEA opplyser også at andelen fornybar energi i den globale elektrisitetsproduksjonen økte fra 27 til 29 prosent i fjor. Noe som er den største årlige økningen noensinne.

Energiproduksjonen fra sol og vind (1628 TWh) utgjorde i 2019 imidlertid ikke mer enn 1,02 prosent av verdens totale energiproduksjonen (158 839 TWh).

Norges årlige el-produksjon er til sammenligning omtrent 150 TWh, hvorav 10 prosent kommer fra vindkraft.

Global elektrisitetsproduksjon fordelt på energikilder. Kilde: «Our world in data».

En uuttømmelig kilde

I Norge er kjernekraft så til de grader uspiselig at den politiske diskusjonen er totalt fraværende.

Vi skal likevel huske at kjernekraft har minimale CO2-utslipp, og det er stadig flere som nå argumenterer med at vi må ta debatten for å kunne produsere tilstrekkelig utslippsfri elektrisitet, og da spesielt til elektrifisering av sokkelen (tu.no: «Equinor bør vurdere kjernekraft framfor landbasert vindkraft til sin elektrifisering»), samt til å drive batterifabrikker rundt om i landet.

På global basis produseres ca. 2700 TWh per år (altså mer enn sol og vind til sammen), men produksjonen har ikke vokst de siste ti årene.

X