Krever stans i utbyggingen

Krever stans i utbyggingen

Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, mener Norsk Ornitologisk Forening.

Etter 20 år med vindkraft i Norge konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at Norge har lagt vindkraftverkene til områder med potensielt høyt konfliktnivå. Tilliten deres til forvaltningssystemet er tynnslitt, og foreningen krever stans i all vindkraft på land.

I fjor gav Birdlife International ut en omfattende studie kalt «State of the World’s Birds». Her konkluderer man med at 40 % av verdens fuglearter er i tilbakegang, og at det er forringelse av hele økosystem som er årsaken.

I Norge står helt hele 82 arter på rødlista, lista over arter med naturlig små og sårbare bestander her til lands, eller arter i tilbakegang. Dette utgjør hver tredje hekkeart.

– Også i Norge er arealendringer og nedbygging av naturen hovedårsaken til nedgangen for de fleste artene, skrive Norsk Ornitologisk Forening.

NOF har en lang historikk for å være både vaktbikkje og kunnskapsleverandør til myndigheten.

– Allerede for 20 år siden startet vårt arbeid med en av de største skamplettene i naturforvaltningen, oppføringen av Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal. Til tross for våre innvendinger stod 68 turbiner og et omfattende nettverk av anleggsveier ferdig oppstilt i 2005.

– Anlegget ble plassert midt i en av verdens tetteste havørnbestander, og havørnbestanden i planområdet er i dag redusert fra 10 par til 1-2 par.

I årene 2006-2019 har blant annet 96 havørn, 2 kongeørn, 200 lirype måtte gi tapt for vindturbinene. For andre fugler enn ørnene er mørketallene ansett for å være signifikante. Likevel er over døde 500 fugler funnet.

Hvordan det står det til ved andre vindkraftverk som allerede er realisert er uvisst, for det har ingen tatt seg bryet med å undersøke, skriver NOF.

NOF sier nei til videre vindkraftutbygging i norsk natur – for fuglenes skyld.

– Nå er tiden inne for å skaffe kunnskap om effektene av all vindkraften vi allerede har bygd og er i ferd med å bygge ut. Å omgjøre norsk natur til industriområder vil aldri bli en del av det grønne skiftet, uansett hva interessegrupper har klart å overbevise enkelte politikere om.

X