Kull kan byttes med solskinn

Kull kan byttes med solskinn

Politikerne ønsker at Svalbard skal bli et utstillingsvindu for fornybar energi.

– Svalbard-samfunnet står overfor mange spennende utviklingsmuligheter når det gjelder næringslivet, som kan skape arbeidsplasser på nivå med det vi har sett i kulldrifta, sier partileder Trine Skei Grande i Venstre til nrk.no
Skei Grande er saksordfører for stortingsmeldingen om Svalbard som kommer til våren, og hun er opptatt av at øysamfunnet bør bort fra kull og over til fornybar energi.

Har tro på solenergi
– Man kan tenke seg at man kan produsere energi på Svalbard om sommeren ved hjelp av sol, og heller importere energi om vinteren gjennom en strømkabel fra fastlandet. Det er et stort og dyrt prosjekt, men må ses i sammenheng med at vi ønsker å elektrifisere plattformene som ligger på veien. Det er en spennende tanke, som også reduserer utslippene innen oljeindustrien, som er svært viktig, sier Skei Grande til NRK.
CO2-fangst i kullgruvene på Svalbard mener hun også bør være aktuelt.
Terje Aunevik, som er leder i næringsforeningen i Longyearbyen mener bruken av kull til lys og oppvarming fungerer godt, men ønsker å få på plass en ordning med CO2-rensing.

X