Kunnskapsløst av politikerneIngen energibærer øker mer enn gass. Her ser vi gass som brennes på Svalbard. Foto: Geir Ove Titlestad

Kunnskapsløst av politikerne

En konstruktiv debatt krever at våre politikere setter seg bedre inn i hva som menes med det grønne skiftet og hva som foregår på norsk sokkel, skriver Jonny Hesthammer i Stavanger Aftenblad.

Hesthammer irriterer seg over at politikerne ikke følger med i timen. De «avslørte manglende forståelse blant våre politikere om hva begrepet «det grønne skiftet» egentlig innebærer, men også manglende kunnskap om hva som faktisk skjer på norsk sokkel».

Une Bastholm (MDG) kom med svært sterke ord og «hevdet at pakken forsterker klimakrisen, og at det er det største sviket mot barn og ungdom siden hun begynte i politikken».

Les hele debattinnlegget her

Hesthammer viste til at «kapittel 2 i Klimapanels rapport er tydelig på at vi ikke når nullutslippsmålet uten fossil energi. Årsaken er, blant annet, at Klimapanelet også må forholde seg til FNs bærekraftsmål nummer 7, som sier at alle skal sikres tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Det klarer man ikke kun med sol- og vindkraft, noe Klimapanelet er fullt klar over. Mens Klimapanelet må være realistiske, så trenger tydeligvis ikke Bastholm være det».

Hesthammer viste videre til at «Klimapanelet mener tapet av natur er en like stor trussel som klimakrisen. Det handler altså ikke bare om klima».

«Skal vi forholde oss til et reelt grønt skifte, så må vi – i tillegg til klimaet – ta høyde for aspekter som helse, økonomi, natur og miljø. Det innbefatter luftforurensing, areal- og materialbruk, bruk av kritiske råvarer, avfall, strømpriser, stabile strømleveranser – og klimagassutslipp.»

Det er ifølge den tidligere geologi- og geofysikkprofessoren ved Universitetet i Bergen viktig å få med seg det faktum at «norsk oljeproduksjon de siste tjue årene er mer enn halvert, samtidig som gassproduksjonen har økt hele 240 prosent – uten hjelp fra klimabevegelsen».

Globalt har energikonsumet fra gass de siste tjue årene økt 25 ganger mer enn sol- og vindkraft. Og det er fremdeles gass, ikke sol- og vindkraft, som øker mest når det gjelder faktisk levert energi.

Fordi «Gass som erstatter kull i kraftproduksjon, bidrar til vesentlig reduserte klimagassutslipp, noe USA er et godt eksempel på», argumenterer Hesthammerfor at «Det å erstatte kull med gass kan vise seg å være den raskeste måten å få ned klimagassutslippene på.».

Jonny Hesthammer er adm. direktør i M Vest Energy

 

X