Nedtur for CCSDet er ved fabrikken i Brevik at Norcem ønsker å etablere verdens første fullskala anlegg for CO»-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Nedtur for CCS

Regjeringen kutter i investeringer til 3 mulige anlegg for CO2-fangst på land.

I statstbudsjettet for de 2018 er de planlagte investeringene i 3 anlegg for CO2-fangst på land kuttet til kun 20 millioner kroner. Konsekvkensen er at verken Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya aller avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo vil kunne videreføre arbeidet de har startet opp.

– Det er kun midler til driftsorganisasjonene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til Dagsnytt 18, og legger til at konseptstudiene for CO2-fangst og -skipstransport ferdigstilles i 2017 og derfor ikke trenger ytterligere budsjettmidler.
Budsjettet for CO2-håndtering neste år er likevel på 509 millioner kroner.
– Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad og arbeidet med fullskala CO2-håndtering, sier Søviknes.
Men for Norcems planer i Brevik er det altså dårlige nyheter.

Les også: Dyrt – veldig dyrt (GEO 04/2017)

– Gjennom vår mulighetsstudie har vi beregnet at vi kan fange 400.000 tonn CO2 per år, har Liv Bjerge som er prosjektleder for satsingen tidligere fortalt til GEO. Planen var å starte byggingen i 2019. Nå blir ikke det noe av.
– Regjeringen har ambisjon om minst ett nytt fullskala CO₂-håndteringsprosjekt og vil komme tilbake til Stortinget med et helhetlig fremlegg etter at resultatene fra konseptstudiene på fangst er gjennomgått, sier Søviknes.
– Fremlegget vil gi ny informasjon om kostnader og nytte ved et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt i Norge, som vi mener et nytt Storting også bør få seg forelagt før man tar stilling til prosjektet. Regjeringens ambisjon om et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring krever at vi jobber systematisk og målrettet med å etablere et godt beslutningsgrunnlag, mener olje- og energiministeren.
Les hele saken her.

X