Nytt samarbeid om CO2-lagringAvtalen ble signert i Oslo 2. oktober. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Nytt samarbeid om CO2-lagring

Statoil, Shell og Total signerte samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel.

Partnerne undertegner i dag en samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel.  Prosjektet er en del av norske myndigheters satsing på å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring i Norge.

I juni tildelte Gassnova Statoil kontrakten for første fase av prosjektet. Norske Shell og Total E&P Norge går nå inn som likeverdige partnere, mens Statoil skal lede prosjektet. Alle partnerne skal bidra med personell, erfaring og finansiell støtte.
Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 per år. Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO2-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO2lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.
– Statoil’s syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen. Fokus på samarbeid og kunnskapsspredning er viktig for å øke antall CCS-prosjekter. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss Shell og Total som samarbeidspartnere i prosjektet, og deres erfaring og kompetanse vil styrke dette prosjektet ytterligere, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger. – Vi har tro på at det solide partnerskapet har gode forutsetninger for å utvikle dette pionerprosjektet, tillegger hun.
De tre selskapene har en felles visjon om en infrastruktur for karbonlagring.
– Shell anser CCS som en transformativ teknologi som har potensiale til å redusere CO2 utslipp fra industri som fortsatt vil være avhengig av hydrokarboner i tiårene framover. Shell har betydelig erfaring med å samarbeide med myndigheter og andre eksperter for å støtte utviklingen av storskala CCS og vi er svært glade for å kunne gjøre dette i samarbeid med våre partnere»  Sier Monika Hausenblas, Executive Vice President for Miljø og Sikkerhet i Shell.- Total integrerer klimautfordringen i strategien sin. Totals deltakelse i dette første kommersielle lagringsprosjektet er dermed helt i tråd med vårt lavkarbonveikart og vår strategi om å etterhvert bli et ledende selskap globalt innen karbonfangst, -utnyttelse, og -lagring (CCUS), sier Philippe Sauquet, President, Gas, Renewables & Power og President, Strategy Innovation i Total. – Målet for dette første integrerte prosjektet i industriell skala, som støttes av norske myndigheter, er å utvikle en gjennomførbar, reproduserbar, lønnsom CCUS-modell med henblikk på å gjennomføre andre store prosjekter rundt omkring i verden, sier han.
Prosjektet skal lagre CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet. CO2 vil bli transportert med skip til et landbasert mottaksanlegg på Vestlandet.  Her blir CO2 mellomlagret før den sendes videre gjennom rørledning på havbunnen til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet. Det er tre mulige lokasjoner for mottaksanlegget og endelig valg vil bli tatt senere i år.
Formålet for dette prosjektet, som støttes av Gassnova og andre statlige interessenter, er å stimulere nødvendig utvikling av CCS slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås. Samarbeidet vil danne grunnlag for etablering av videre samarbeid i bygge- og driftsfasene.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Kjell Knævelsrud 3 år ago

  Vanvittig dårlig ide’ å fange og lagre CO2.
  Dette fordi, å beholde CO2 i atmosfæren øker matproduksjonen på kloden.
  Allerede nå er planteveksten på kloden økt med mer enn 14% på grunn av CO2 økningen som har vært i moderne tid (og temperaturen globalt er heller synkende!). Så, hvorfor bruke unødvendige og store summer til fangst og lagring av CO2? Politikere, hvor er dere?
  Kan forstå at investorer ønsker dette så lenge myndighetene subsidierer, og at høye politiske priser for å bruke CO2 lagrings systemet kan kreves. Men den dagen verden ser at dette var bare tull å tilrettelegge for, og at CO2 heller ønskes i atmosfæren, da faller grunnlaget for investorenes feilslåtte investering.

 • X