Category: CCS

1 2 10 / 11 POSTS
Klart for CO2-lagring

Klart for CO2-lagring

Stortinget har nå godkjent statsstøtte til Langskip og legger til rette for produksjon av blå hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring. [...]
Johansen-formasjonen: Modnet gjennom (minst) 15 år

Johansen-formasjonen: Modnet gjennom (minst) 15 år

Denne våren ble den første letebrønnen i CO2-lageret i Johansen-formasjonen boret. Reservoaret ble utpekt som kandidat allerede i 2007, og har siden b [...]
Ulønnsom fangst og lagring

Ulønnsom fangst og lagring

En fersk konsulentrapport viser at fangst, transport og lagring av CO2 fra NORCEM og Fortum Oslo Varme ikke blir lønnsomt med mindre kvoteprisene blir [...]
Innovasjonspris til CO2-prosjekt

Innovasjonspris til CO2-prosjekt

CO2-lagringsprosjektet Northern Lights ble tildelt innovasjonspris under Offshore Northern Seas-konferansen 1. september. [...]
Fryst CO2 gir sikrare lagring

Fryst CO2 gir sikrare lagring

CO2-reservoar kan forseglast av den injiserte CO2-gassen om tilhøva ligg til rette for at den frys til fast stoff - hydrat. Ein slik test vart nyleg u [...]
På jakt etter de minste rystelsene

På jakt etter de minste rystelsene

Storskala CO2-lagring krever god kunnskap om muligheten for induserte jordskjelv. En nylig installert seismisk array skal gi grunnleggende viten om na [...]
Tord Liens gale regnestykke

Tord Liens gale regnestykke

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er ikke sjokkert over kostnadene ved å etablere fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Nordsjøen (DN [...]
Ulønnsom fangst og lagring

Ulønnsom fangst og lagring

En konsulentrapport viser at fangst, transport og lagring av CO2 fra NORCEM og Fortum Oslo Varme ikke blir lønnsomt med mindre kvoteprisene blir 10 ga [...]
Viderefører norsk CO2-satsing

Viderefører norsk CO2-satsing

Regjeringen forslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad til og med 2023. [...]
Verden trenger ikke karbonlagring

Verden trenger ikke karbonlagring

Målene for karbonlagring på norsk sokkel er komplett urealistiske. Det går tydelig fram av et innlegg i Bergens Tidende. [...]
1 2 10 / 11 POSTS
X