Category: CCS

Viderefører norsk CO2-satsing

Viderefører norsk CO2-satsing

Regjeringen forslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad til og med 2023. [...]
Verden trenger ikke karbonlagring

Verden trenger ikke karbonlagring

Målene for karbonlagring på norsk sokkel er komplett urealistiske. Det går tydelig fram av et innlegg i Bergens Tidende. [...]
CCS-effekt krever store tiltak

CCS-effekt krever store tiltak

CO2-lagring er ingen endelig løsning, men kan være en del av løsningen. Det krever imidlertid stor privat og offentlig innsats, hevder geolog og oljed [...]
3 / 3 POSTS
X