Oljeproduksjonen forurenser ikke

Oljeproduksjonen forurenser ikke

I løpet av 50 års olje- og gassvirksomhet har det ikke skjedd noen utilsiktede utslipp som har medført skade av betydning for mijløet.

Det har vært en prioritert oppgave for olje- og gassnæringen til å øke kunnskapen om faktiske skadepotensial og utvikle metoder for å formidle dette på en måte som gir tilfredsstillende bilde av utfallsrom og usikkerheter.
Eksempler på slike aktiviteter er kartlegging av sjøfugl, samt forskning på ressurser i vannmassene, for eksempel fisk, skriver Norsk og lje og gass i sin Miljørapport 2018.
Bakgrunnen er at norske havområder er blant verdens mest produktive med store fiskebestander som legger grunnlaget for kommersielt fiske, og nettopp derfor har det vært stort fokus på forebygging av utslipp og god forståelse for mulige effekter av utslipp.
Etter mer enn 50 år med aktivitet på norsk sokkel, og 47 år med produksjon av olje og gass, er det godt at Norsk olje og gass påpeker at det ikke har skjedd utilsiktede utslipp som har medført skade av betydning for mijløet.
Tall fra 2017 viser at samtidig som produksjonen av olje og gass øker for fjerde år på rad, går de totale utslippene ned. Det gjelder også CO2, noe som betyr at Norge styrker sin posisjon i verdenstoppen når det kommer til lave utslipp per produserte enhet olje og gass.
– Det gjøres en rekke aktive tiltak i næringen for å gjøre dette mulig, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.
Markant nedgang i fakling fra feltene, reduserte utslipp fra motorer og økt fokus på energieffektivisering er blant de viktigste årsakene til nedgangen.

X