Protesterer mot deponi Slik kan gjenvinningsanlegget og deponiet bli. Ifølgje planane skal det byggjast nytt kaianlegg, fabrikk og tunnelar like nord for dei gamle gruvene på Raudsand. Foto: Bergmesteren/Stena Recycling

Protesterer mot deponi

Fiskerinæringen protesterer mot planene om et nasjonalt gjenvinningsanlegg i Raudsand i Møre og Romsdal.

«Allereie ved innkøyringa til den vesle bygda Raudsand på grensa mellom Romsdal og Nordmøre blei delegasjonen møtt av banner som markerte motstand mot planane. Og på fjorden samla båtane seg. Med kraftige skipsfløyter let dei ikkje dei sentrale politikarane vere i tvil om at dei er sterke motstandarar av planane.»

– Eg er ikkje særleg imponert, men eg skjønar godt at dei vil ha fjorden for seg sjølv, og då er det vel rett å markere seg slik, seier ordførar i Nesset, Rolf Jonas Hurlen, skriver nrk.no.

Demonstrasjonen kom i gang fordi tre departementer var på befaring i området der Stena Recycling, Veidekke og Bergmesteren Raudsand planlegger å etablere et nasjonalt gjenvinnings- og behandlingssenter for uorganisk, farlig avfall i samarbeid med den lokale aktøren Bergmesteren Raudsand.

Anlegget omfatter salg av gjenvunne produkter og sikker lagring av restavfall i spesialdesignede fjellhaller.

«Avfallet som skal tas imot er hovedsakelig karakterisert som farlig avfall på grunn av etsende egenskaper og/eller innhold av tungmetaller som sink, kobber og bly. Basiske stoffer som aske vil blandes med syrer og nøytraliseres (ufarliggjøres). Ved denne behandlingen dannes saltvann og et reststoff. Herifra fjernes tungmetaller før resten legges i fjellhallene. Tungmetallene og saltvannet renses og selges som nye produkter,» skriver Bergmesteren Raudsand.

X