Reduserte utslipp med 70 mill tonn

Reduserte utslipp med 70 mill tonn

Ved hjelp at industrimineralet olivin har hjørnestensbedriften Sibelco på Åheim i Vanylven bidratt til å redusere CO2-utslippene med 70 millioner tonn

På Åheim blir olivinsand produsert og eksportert.

Geologer interesserte seg allerede for området på 1920-tallet, og en stor kartlegging viste store forekomster av olivin. Halvparten av verdensproduksjonen av mineralet er på Åheim, og mineralet har stor miljøeffekt, sier ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande til NRK.

Det største produktet de eksporterer er en slaggdanner som blir brukt i råjernsindustrien til for eksempel stål. Mineralet har gode miljøvennlige egenskaper fordi det er et silikat, og erstatter man karbonater med dette, vil det minske det totale CO₂-utslippet.
– I perioden fra 1975 til 2015 har CO₂ utslippene i verden blitt redusert med 70 millioner tonn ved at vi har levert olivin til råjernsproduksjon, sier Jermund Rekkedal i Sibelco Åheim.
Til sammenligning slipper vi ut ca. 54 millioner tonn CO₂ innenfor Norges landegrenser hvert år.
Men selv om olivin har mange gode egenskaper er det ikke alltid man kan erstatte karbonater med olivin for å hindre CO₂-utslipp.
– Det er på grunn av tekniske ting som hvilke malmer som passer med olivin. Vi prøver å få alle til å bruke det, men det er ikke alltid teknisk mulig.
Olivin har den egenskapen at det binder tungmetall i vann, og Sibelco ser på mulighetene for mineralet til å ble et større produkt i fremtiden.

Les hele saken på nrk.no

X