Sol erstatter olje

Vi opplever en eksponentiell økning i utbyggigen av sol- og vindkraft. Spørsmålet er i hvor stor grad dette påvirker etterspørselen etter olje.

I perioden 2005-2015 økte verdens forbruk av fornybar energi eksponentielt – med et årlig snitt på 15 prosent. Så hva om denne eksponentielle økningen på 15 prosent fortsetter de neste 20 årene?
Konsekvensene er formidable. En eksponentiell økning på 15 prosent gjennom 20 år betyr at bruken av fornybar energi øker med en faktor på 16 (!) i løpet av det samme tidsrommet.
Hvis vi samtidig antar at bruken av vannkraft og atomkraft øker slik BP prognostiserer, og at det totale forbruket i 2035 er det samme som BP antar (30 prosent høyere enn i dag), vil sol og vind utgjøre hele 32 prosent om 20 år.
Raymond Carlsen, CEO i Scatec, vil berøre dette temaet i sitt foredrag foredrag på NCS Prospects som avholdes i Stavanger 1.-2. november.
Han kaller foredraget sitt Solar Energy: Distruptive and Sustainable. På den måten forteller han at fremadstormende solenergi tar en god bit av det markedet som har blitt dekket av olje og gass.
Programme.
Register.
Les mer om fremntidens energimix her: Et formidabelt vekstscenario.

X