Spørsmålet er ikke avklart

Han er i det hele tatt ikke i tvil om at verden blir varmere. Man han er svært skeptisk til at flertallet skal bestemme hva som er årsaken til klimaendringene.

Finansminister Siv Jensen skapte de helt store overskriftene da hun bekjente sin skepsis til at klimaendringene er menneskeskapte. Men – og dette kommer ikke frem i media – hun har stor støtte blant en rekke forskere.
En av disse er professor Ole Humlum ved Universitetet i Oslo (GEO 01/2013; «Klimatolog i hardt vær») som har skrevet mange vitenskapelige artikler som trekker konsensus i klimadebatten i tvil (GEO 04/2009: «Den ubehagelig sannhet»; GEO 06/2012; «Temperaturen styrer CO2-nivået – ikke omvendt»).
I intervjuet med Uten Filter gjør Humlum det helt klart at han ikke avviser at mennesket påvirker klimaet. Men han tror bestemt at de naturlige endringene overstyrer de menneskeskapte endringene.
Humlum påpeker i intervjuet at vitenskapen ikke er konsensus-basert, og vitenskapshistorien er full av eksempler på dette.
– Vitenskapelige problemstillinger avgjøres ikke på demokratisk vis, påpeker han.
Etter 4 min. og 55 sek i intervjuet kan du høre Humlums kommentar til «de fem sannhetene» («Dette er klimaforskerne uenige om»). Han påpeker her at han bare er enig i fire av dem. Humlum sier her også at det er et åpent spørsmål om sola er årsak til vår tids klimaendringer.
Hør intervjuet med Ole Humlum på Uten Filter.

X