Størst og best noensinne Elisabeth Femsteinevik er geolog i Faroe Petroleum. Hun har vært i det britiske selskapet i omtrent ett år, etter nesten ti års tjeneste i Statoil. Foto: Halfdan Carstens

Størst og best noensinne

Vinterkonferansen i januar neste år kommer til å slå alle rekorder. Det mener i alle fall lederen av programkomiteen.

–        Jeg tøffet meg litt, smiler Elisabeth Femsteinevik på vårt uærbødige spørsmål om hvorfor hun har tatt på seg byrden med å være leder for programkomiteen for Vinterkonferansen neste år, men korrigerer seg selv ganske raskt.

–        Det hørtes morsomt og spennende ut. Dessuten var dette noe jeg ikke hadde prøvd før. Så etter å ha sjekket med sjefen, sa jeg ja.

Hun innrømmer at hun ikke er arbeidssky. Så hun tar gjerne et ekstra tak for å være med og skape en arena for landets mange geologer. I tillegg tar hun med seg masse godt humør inn i komitearbeidet. Det kommer helt sikkert konferansen til gode.

Den første oppgaven var å sette sammen en komité. Den er blitt tolv menn og kvinner sterk, med representanter fra seks byer med stor tetthet av geologer: Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, Stavanger og Longyearbyen. Det borger for at programmet får en variert meny, hvor alle bør kunne finne en eller flere passende retter, enten de tilhører industrien, akademia eller ander miljøer.

Komiteen har hatt sitt første møte. Nesten fulltallig.

–        Alle sammen har fått tildelt oppgaver, så vi er godt i gang, forteller Femsteinevik.

Komiteen har allerede bestemt hvilke tema som blir dekket: kvartærgeologi, berggrunnsgeologi, avbildning, georessurser, petroleumsgeologi, geofag i skolen, paleoklima, tektonikk-sedimentasjon, geobiologi, skred, marin geologi, fjorder og geofysikk.

Klima blir tilgodesett med en hel dag. Hovedtema blir eldre tiders klima, men dagen skal avsluttes med en plenumsdebatt der menneskenes mulige påvirkning av klimaet blir gjenstand for diskusjon.

–        Temperaturen på Jorda har steget de siste tiårene, men det er ikke full enighet om hvorfor. Jeg kan imidlertid garantere høy temperatur i denne debatten, og årsaken kjenner vi. Det er jo sterke meninger i «begge leire».

Les mer om temaene på nettsiden til konferansen, eller delta i diskusjonen «Geologer om klima» Geonova – The Geoscience Community.

Studentene er ikke glemt. De får tilbud om redusert pris, og kan være med og kjempe om Shellprisen. Norske Shells Geopris er en «belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse.»

Programkomiteens leder lover også et godt sosialt program med bruk av lokale krefter. Tradisjonene med ice-breaker og middag skal selvsagt bestå. Resten skal bli en overraskelse.

–        Dette skal bli den største og beste vinterkonferansen noensinne, avslutter Elisabeth Femsteinevik.

Og bare for å ha sagt det. Vi tror henne. Det stråler nemlig energi ut av den unge kvinnen.

Programkomiteen

Elisabeth Femsteinevik (Faroe Petroleum), Erik Wulff-Pedersen (RWE), Anette Kunz (Det norske), Marianne Bruvoll (Bayerngas), Astrid Lyså (NGU), Hans Arne Nakrem (Naturhistorisk museum), Rolf Birger Pedersen (Senter for biogeologi, UiB), Matthias Forwick (UiT), Elisabeth Bjerkebæk (Statoil), Morten Rye-Larsen (Forties Petroleum), Morten Often (SNSK) og Kjersti Flaat (ConocoPhillips).

X