Testanlegg for CO2-fangs åpnet

Testanlegg for CO2-fangs åpnet

Verdens første testanlegg for CO2-fangst ble mandag åpnet av ordfører Marianne Borgen på Klemetsrud i Oslo.

Fem måneders testperiode
Aker Solutions skal stå for den fem måneder lange testperioden,  Selskapet skal bruke sitt mobile testanlegg med amin-teknologi, som de også har benyttet bla hos Norcem i Brevik.
– Det blir interessant å se hvordan vi kan integrere karbonfangsten mot et moderne forbrenningsanlegg. Det er 450 slike anlegg i Europa, så det åpner seg et spennende marked hvis vi får til det vi har ambisjoner om på Klemetsrud, sier leder for Aker Solutions arbeid med fangst og lagring av CO2 (CCS), Oscar Graff, til Teknisk Ukeblad.
Det er ikke gjort lignende CO2-fangsttester på avfallsforbrenningsanlegg noe sted i verden, så langt han vet.
– Naturlig videreutvikling av dagens kretsløpsbaserte avfallssystem 
-Som byråd for miljø og samferdsel er det veldig stas for meg å være her i dag og åpne dette testanlegget, innledet byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguen Berg, og forklarte hvorfor:
-Dette er et viktig første skritt for å få på plass fullskala energiløsning og lagring fra Klemetsrudanlegget og det er helt nødvendig for at Oslo skal nå sine klimamål, hvis vi skal kutte 50 prosent av klimagassutslippene innen 2020. Klemetsrud står for 15 prosent av utslippene og er det største punktutslippet i Oslo og her trenger vi å få til karbonfangst for å lykkes.
Byråden påpekte også at karbonfangst på Klemetsrud er en naturlig videreutvikling av dagens kretsløpsbaserte avfallssystem som er i verdensklasse. Avfall – eller ressurser på avveie – som vi liker å kalle det, må håndteres på en ordentlig måte.
Og Lan Marie Nguen Berg nevnte som ordføreren at karbonfangst for avfallsforbrenning her på Klemetsrud har en veldig stor overføringsverdi: – Det er et mellomstort avfallsforbrenningsanlegg som man kan skalere opp og ned og overføre til mange byer i Europa, og det er flott!
Oslo har kompetansen, vi har viljen til å gjennomføre dette her og vi vil gå foran selv om nasjonale og internasjonale myndigheter ikke er helt klare ennå, sa byråd Lan Marie Nguen Berg.
Les saken hos fjernvarme.no
X