Testing på Mongstad avgjørende

Testing på Mongstad avgjørende

Fremtiden for testanlegget på Mongstad er enda ikke avklart. David Mohler fra det amerikanske energidepartementet håper testsenteret får leve.

– For mange aktører er testing her på Mongstad det siste steget før teknologien når det kommersielle markedet. Testingen skjer i så stor skala at private investorer kan si: nå virker det, nå kan jeg investere penger i det, sier Mohler til Sysla Grønn.
Mohler leder kontoret for kull- og karbonhåndtering og gjestet Norge i forbindelse med testsenteret på Mongstads 4-årsdag.
Han trekker frem hvordan Norge og USA over tid har utviklet et nært samarbeid i arbeidet med karbonfangst- og lagring.
– Vi har jobbet sammen i vel ti år nå og vet hvor vi har hverandre. Det gjør samarbeidet mye lettere.
En viktig element i samarbeidet, er hvordan de respektive landenes testsentre passer inn i verdikjeden for karbonfangst.
– Det er en naturlig progresjon for hvordan disse teknologiene utvikles. Du begynner på laboratoriet. Når du har vist at det virker i de omgivelsene må du i den virkelige verden.
Da går gjerne turen til amerikanerens testsenter i Alabama. Det har en kapasitet på 25 tonn Co2 per dag, eller 9 125 tonn i året.
Det er en knapp tiendedel av kapasiteten til TCM på Mongstad, som dermed blir siste testhinder som må forseres.
– I stedet for at vi også bygger et storskala testsenter i USA, kommer vi til Mongstad. Det er god ressursbruk for alle parter, påpeker Mohler.

Fremtiden ikke avklart
Eierne har i utgangspunktet forpliktet seg til en femårsperiode som utløper i august neste år.
I revidert nasjonalbudsjett som kom denne uken står det at Gassnova, som forvalter statens eierskap, er i dialog med de industrielle partnerne om “rammene for teknologisenteret på Mongstad etter utløpet av eksisterende deltakerperiode”.
Regjeringen lover å komme tilbake til spørsmålet i budsjettet for 2017.
Les hele saken på Sysla Grønn

X