Til beste for landet Vindkart for Nord-Europa. Kartet viser hvilket potensial Norge har for vindkraft i forhold til våre naboland. Kartet viser også potensialet for havbasert vindkraft. Kilde: https://globalwindatlas.info

Til beste for landet

For å øke produksjonen av fornybar energi generelt og havvind spesielt, er det nødvendig med radikale incentiver.

I iveren etter å redusere CO2-utslippene, har vindkraft på land lenge sett ut til å være løsningen. Men nå øker motstanden over det meste av landet. Det viser seg at ulempene er flere enn det som man opprinnelig trodde, eller håpet. Da oppstår situasjoner slik som på Frøya der kommunen gjør helomvending og prøver å stoppe et vedtatt prosjekt.

Like fullt er det et kraftig pådriv for «grønn energi», og det er stadig flere som taler varmt for et karbonfritt samfunn. Akkurat det tror vi er utopi. I overskuelig fremtid vil vi ha behov for olje og gass, og Norge vil være en betydningsfull produsent og leverandør til verdenssamfunnet.

Men det forhindrer ikke at vi må se på alternativer som sakte, men sikkert kan erstatte fossile brensler.

Havvind er et slikt alternativ, skriver Halfdan Carstens og Jonny Hesthammer i en kronikk i Dagens Næringsliv.

X