Uten ambisjoner og visjoner 3,4 prosent av den norske produksjonskapasiteten kommer fra land)vind. Det aller største – Roan vindpark – ble satt i drift i vinter og har med 71 turbiner en kapasitet på 255 MW. Når den omstridte Fosen-utbyggingen er komplett, vil vi imidlertid her finne Europas største vindkraftanlegg på land med en samlet effekt på 1057 MW. Foto: Halfdan Carstens

Uten ambisjoner og visjoner

Ny kartlegging viser at Danmark har et stort potensial for havvind. Foreløpig mangler vi planer her hjemme.

Kartlegging viser at vindmølleparker utenfor Danmark kan gi en kapasitet på 40 000 megawatt (MW). Det er faktisk langt mer strøm enn det som forbrukes i Danmark i dag.

– Danmark er allerede en stor havvindnation, og kortlægningen viser, at vi har potentiale til meget mere. Vi har så gode forhold for havvind, at vi kan bidrage markant til at dække behovet for grøn el – ikke bare i Danmark, men også i mange andre lande, sier energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Til sammenligning hadde kraftforsyningen i Norge per 1. januar 2018 en installert produksjonskapasitet på 33 755 MW som i et normalår gir 141 TWh. Det største vannkraftverket i Norge (Kvilldal i Sirdal) har alene en installert kapasitet på 1240 MW.

Kun 3,4 prosent av den norske produksjonskapasiteten kommer (foreløpig) fra (land)vind). Det aller største – Roan vindpark – ble satt i drift i vinter og har med 71 turbiner en kapasitet på 255 MW. Når den omstridte Fosen-utbyggingen er komplett vil vi imidlertid her finne Europas største vindkraftanlegg på land med en samlet effekt på 1057 MW.

Stadig flere argumenterer for offshore vind også i Norge, og for noen år siden utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. NVE har også gjennomført en omfattende vindressurskartlegging som er presentert i et vindatlas. Kartleggingen viser at Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon med mye og stabil vind og store, tilgjengelige arealer.

Men med unntak av Hywind – verdens første fullskala flytende vindturbin – er det ikke installert offshore turbiner her til lands. Hywind er et demonstrasjonsanlegg lokalisert utenfor Karmøy i Rogaland som består av en 2,3 MW vindturbin montert på flytende struktur. Utenfor Skottland drifter Equinor verdens første flytende vindfarm. Vindparken ble åpnet i 2017, og med 5 vindturbiner har den en kapasitet på 30 MW. Dimensjonene er gigantiske. Hver enkelt mølle rager høyere enn Oslo Plaza.

– Den globale havvindindustri blev født i Danmark, og vi har nogle af verdens allerbedste arealer til at skabe et ”Silicon Valley” for havvind, skriver Energistyrelsen.

 Foreløpig har vi ikke sett at norske politikere har tilsvarende ambisjoner og visjoner. Selv om forholdene ligger svært godt til rette med en usedvanlig lang og vindfull kystlinje.

X