Viderefører norsk CO2-satsing Foto: TCM

Viderefører norsk CO2-satsing

Regjeringen forslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad til og med 2023.

Staten og de industrielle selskapene har kommet til enighet om en ny driftsavtale for Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) fra utløpet av gjeldende avtale i august 2020 og ut 2023.

TCM, som drives av Gassnova og selskapene Equinor, Shell og Total har siden 2012 utviklet, testet og kvalifisert CO2-fangstteknologi.

– Teknologisenteret er en viktig del av det norske satsingen på CO2-håndtering og bidrar sterkt til utviklingen av denne teknologien som et nødvendig, globalt klimatiltak, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

– Jeg er derfor glad for at vi er kommet til enighet med Equinor, Shell og Total om videre drift. Det er viktig for regjeringen at vi har med oss industrien. Den nye avtalen gir et godt grunnlag for å videreføre den positive utviklingen på testsenteret.

Bru forteller at de ser en økende interesse fra internasjonale aktører som ønsker å teste sine teknologier på Mongstad. Med ny avtale på plass kan TCM videreføre samarbeid og dialog med disse aktørene for å fremme utviklingen av kostnadseffektiv fangstteknologi.

Demonstrasjon av fangstteknologi i industriell skala på TCM er en viktig del av regjeringens CO₂-håndteringsstrategi.

I tillegg satser de på forskning og utvikling gjennom forskningsprogrammet CLIMIT, Forskningssenter for Miljøvennlig Energi og sterk tilstedeværelse i europeiske forskningsprogram.

Planleggingen av et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering står også sentralt i strategien. Avgjørelsen om å videreføre driften av Teknologisenteret på Mongstad er uavhengig av arbeidet med en investeringsbeslutning for fullskalaprosjektet.

X