Vil aksjonere mot deponi

Vil aksjonere mot deponi

Planer om deponi for farlig giftavfall i Rekefjord vekker kraftig motstand i Sokndal. Nå blir det folkemøte og aksjoner for å få stoppet planene.

Multiconsult har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering og høring om et deponi på Rekefjord stone sitt steinbrudd i Rekefjord.
Nå vil politikere, fastboende og hyttefolket i Sokndal aksjonere mot planene.
– Slik som vi forstår det vil det bli et gigantanlegg. Og da kan vi ikke forstå at myndighetene tør eller vil, seier Frank Midtbø som er yrkesfisker i Rekefjord.
De frykter en lekkasje fra deponiet, og at dette skal ødelegge fjorden og for andre formål.
Eierne av Rekefjord stone AS og Stangeland maskin vil legge det nye nasjonale giftdeponiet på eiendommen til Rekefjord stone. Det er tatt ut store mengder stein fra området i 40-50 år. Det er blitt et stort krater som ligger under havnivå, og på grunn av trykkforholdene i sjøen er det veldig liten sjanse for lekkasje, informerer saksbehandler Vegard Mæland i Multiconsult.

Bellona er for deponi
– Det er behandlet, stabilisert farlig avfall som skal deponeres, og dette er en teknikk som har blitt utprøvd på Langøya siden slutten på 80-tallet. Langøya er nå i ferd med å bli full, og vi har ikke lenger nasjonal kapasitet til å behandle det avfallet som ikke skal være ute i naturen, sier seniorrådgiver i Bellona, Olaf Bråstad.
Les hele saken på nrk.no

X