Vil dekke til sjøbunn i BergenBergen havneområde. Cowi vil gjøre testforsøk i Vågen (øverst), Puddefjorden (markert i grønt) og Store Lungegårdsvannet (høyre). Kart: Cowi

Vil dekke til sjøbunn i Bergen

Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan forurenset sjøbunn best kan tildekkes. Sand, skjell og kull er blant ingrediensene som testes.

Konsulentgruppen Cowi har ansvaret for å finne ut hvordan sjøbunnen ved havneområdene i Bergen best kan tildekkes. Det skriver nrk.no.
Bunnen er forurenset med miljøgifter som stammer fra ulike aktiviteter opp gjennom historien, deriblant skipsverft og malingsfabrikker.
– Miljøgiftene sprer seg ut i næringskjeden. Dette vil vi gjøre noe med, sier Per Vikse i Renere havn Bergen.
Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Miljødirektoratet og Bergen og omegn havnevesen.
Cowi skal teste ut ulike metoder for tildekking ved Store Lungegårdsvannet, Puddefjorden og Vågen. Prislappen for prosjektet er beregnet til 150 – 200 millioner kroner for hvert av områdene.
– I et testfelt dekker vi sjøbunnen med skjellsand og mineralsk sand i tynne lag, opp til 30 centimeter. I et annet testfelt har vi lagt ut et tynnere lag med sand, og i tillegg en tynn horisont med aktivt kull, forklarer Aud Sundal i Cowi.

X