Vil gjøre CO2 til gassressurs

Vil gjøre CO2 til gassressurs

Ved universitetet i Aarhus Universitet har forskere i samarbeid med danske bedrifter utviklet et pilotanlegg som omdanner CO2 til metangass.

Hovedingrediensene er vann, strøm fra vindmøller og en stor porsjon CO2, som vi ellers ville bli nødt til at slippe direkte ut i atmosfæren. Resultatet er en kunstig fremstillet naturgass med et stort grønt potensiale, skiver Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet i en pressemelding:
Forskere fra Aarhus Universitet har i tæt samarbede med en række danske virksomheder udviklet en teknologi, der gør det muligt at producere en både bæredygtig og potent form for gas, der samtidig er økonomisk rentabel.
De bruger drivhusgassen kuldioxid, vand og el i to separate kemiske processer, som i sidste ende giver energi på gasform.
”Det her er en virkelig lovende teknologi, der ikke bare er CO2-neutral.  I fremstillingsprocessen forbruger vi CO2 og på den måde reducerer vi vores udledning og dermed klimabelastningen,” siger Christian Dannesboe, ph.d.-studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.
Mindsker forurening med drivhusgasser
El henter forskerne fra vindmøllernes konkurrencedygtige produktion af strøm. Den bruger de til at spalte vand til ilt og brint i en såkaldt højtemperatur-elektrolyse. Brint kan de derefter sammen med drivhusgassen CO2 omdanne til ren metangas i en katalytisk proces.
Katalysen producerer en hel del varme, som igen kan bruges til at fordampe vandet inden elektrolysen, og på den måde bidrager de to kemiske processer til en langt højere grad af effektivitet, end man hidtil har set.
”Den el, vi putter ind, får vi ud som gas. Det er særdeles effektivt, og slutproduktet er ren naturgas, som kvalitetsmæssigt er identisk med den gas, vi henter fra Nordsøen eller producerer på biomasse. Forskellen ligger i miljøbelastningsgraden. Vi bruger kuldioxid i fremstillingsprocessen, som ellers ville blive lukket ud i atmosfæren,” siger Christian Dannesboe, ph.d.-studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab.
Forskerne får i første omgang dækket behovet for kuldioxid til deres kemiske processer fra den eksisterende biogasproduktion på universitetets store forsøgsanlæg. Almindelig biogas består nemlig af 40-50 procent CO2, som kan genbruges til at fremstille ren gas.
Les hele pressemeldingen her.

X