Vil ha deponi til Sokndal

Vil ha deponi til Sokndal

– Et åpent deponi uten bebyggelse tett innpå, gjør at Rekefjord vil ha mye mindre risiko knyttet til dannelse av gass.

Det sier Tore Voster i selskapet Waste West til nrk.no
Mandag la Miljødirektoratet frem sin anbefaling for hvor et nytt nasjonalt deponi bør legges. De konkluderte med at Norcem sine gruver i Brevik er best egnet for et fremtidig deponi.
Men også Rekefjord betegnes som et egnet sted, på grunn av et steinbrudd ytterst i fjorden.
Svakhetene med anlegget i Rekefjord sammenlignet med gruvene i Brevik er først og fremst knyttet til størrelsen, og at det ligger lenger unna det farlige avfallet. Voster tror imidlertid ikke at avstand blir et viktig argument når det endelige avgjørelsen skal tas.
– Jeg tror det er viktigere at det er en liten befolkning som blir berørt av et deponi i Rekefjord, sier han til NRK.
Like store protester har det derimot ikke vært i Kvinesdal, der selskapet Lervika Miljø ønsker å etablere et nasjonalt deponi.
Ludvig Hunsbedt mener sjansene er gode etter å ha lest rapporten fra Miljødirektoratet.
– Vi arbeider uavhengig med planene om et deponi som kan ta imot forurenset avfall, men om det blir et nasjonalt deponi på sikt, må departementet avgjøre, sier Hunsbedt.
Norge må ha på plass et nytt sted for et nasjonalt deponi innen 2022, og Miljødirektoratet har derfor vurdert disse stedene:

 • Dalen gruver, Brevik, Porsgrunn
 • Dagbrudd, Rekefjord, Sokndal
 • Planlagt fjellhall, Lervika, Kvinesdal
 • Planlagt fjellhall, Raudsand, Nesset

Les hele saken på nrk.no

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Tina Mysse 5 år ago

  Bildet i innlegget er hentet fra dagbruddet på Titania, og har ingenting med med omtalt deponi å gjøre.

 • comment-avatar
  Kari Berge 5 år ago

  Illustrasjonsfotoet er feil. Det viser dagbruddet på Titania. Jeg kjenner ikke til planer om lagring av avfall der, da bruddet fortsatt er i full drift. Det var i sin tid mye diskusjon om lagring for Titania, men det er en annen historie. Bildet er ellers nokså bra og viser godt skillet mellom den lyse sidebergarten anortositt og de mørke bergartene i malm (ilmenittnoritt) og diabas.

 • X