Vinteren brukes til kartlegginger

Vinteren brukes til kartlegginger

Planprogrammet for mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik, er ute på høring fram til slutten av januar.

Den offentlige høringen om planprogrammet  for mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik, startet denne uken.

Det er Klima- og miljødepartementet som i løpet av februar og mars 2018 skal fastsette det endelige planprogrammet for hvordan konsekvensutredningen skal utarbeides.

Konsekvensutredningen skal gi grunnlag for å vurdere om Dalen gruve er egnet til formålet deponi. Konsekvensutredningen skal omfatte beskrivelse og vurdering av hvilke virk- ninger det planlagte tiltaket kan ventes å få for berørte områder og fagtema.

I NOAHs utkast til planprogram står det i framdriftsplanen at konsekvensutredningen skal være ferdig 1. mai 2018.

Les hele saken på pd.no

X