11 selskap får tilbud i 24. runde

11 selskap får tilbud i 24. runde

Olje- og energidepartementet tilbyr i dag 12 lisenser fordelet på 11 selskaper. Tre av de lisensene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

«Det er gledelig at vi nå tilbyr leteareal i Norskehavet i en nummerert konsesjonsrunde, det er lenge siden sist. To av utvinningstillatelsene ligger på dypt vann vest i Norskehavet. At selskapene vil utforske disse spennende områdene på sokkelen er positivt,» sier letedirektør Torgeir Stordal.
Les også: Pressemelding OED
Stordal synes videre at det er bra at det tilbys areal i den østlige del av Norskehavet. «Dette området kan ved funn bidra med viktige tilleggsressurser til eksisterende infrastruktur».
Det tilbys ni utvinningstillatelser i Barentshavet, de ligger i geologiske provinser som til nå har vært mindre utforsket. To av disse er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.
«Analysene våre viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Vi tror også at det er i dette havområdet det er mest sannsynlig å gjøre store funn,» sier Stordal, som er fornøyd med utfallet av denne runden.
«Selv om det ikke er åpnet nytt areal, slik det ble gjort i forkant av 23. konsesjonsrunde, blir det tilbudt flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde. Det viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv.»
24. konsesjonsrunde ble utlyst 21. juni i fjor. Da lyste Olje- og energidepartementet ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Nesten halvparten av dette arealet er med i tilbudet som går ut i dag, det vil si alle de 9 blokkene i Norskehavet og 38 blokker i Barentshavet.
Tilbud til seks operatører
(antall operatørskap i parentes)
A/S Norske Shell                              (1)
AkerBP ASA                                       (2)
Equinor Energy AS                          (5)
Lundin Norway AS                           (1)
OMV (Norge) AS                              (1)
Spirit Energy Norge                        (2)
Tilbud til elleve rettighetshavere
(antall andeler i parentes, inkludert andeler som operatør)
A/S Norske Shell                              (1)
AkerBP ASA                                       (6)
DEA Norge AS                                   (2)
Equinor Energy AS                          (7)
Idemitsu Petroleum Norge AS    (1)
Lundin Norway AS                           (3)
M Vest Energy AS                            (1)
OMV (Norge) AS                              (1)
Spirit Energy Norge AS                  (4)
VNG Norge AS                                  (1)
Wintershall Norge AS                    (1)
Pressemelding Lundin Norway
Pressemelding Norsk olje & gass

X