24. konsesjonsrunde – tilbud om andeler

24. konsesjonsrunde – tilbud om andeler

OED har i dag sendt ut tilbud til 11 oljeselskaper om andeler i hele eller deler av 47 blokker i Barentshavet og Norskehavet.

– Tildeling av nytt leteareal er en forutsetning for å nå målene i petroleumspolitikken. Gjennom 24. konsesjonsrunde får vi utforsket mer av vårt lovende leteareal i nord og dermed lagt til rette for at nye funn blir gjort. Konsesjonsrunden er en bekreftelse på at oljeselskapene ser muligheter for ytterligere lønnsom petroleumsaktivitet i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).
Les også: Pressemelding NPD
Det er to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Nummererte runder i de minst kjente leteområdene og TFO-runder i de mest kjente leteområdene. Dagens tilbud om utvinningstillatelser er andre gang det tilbys areal i 2018. Tidligere i år ble det tildelt totalt 75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017 hvorav 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og åtte i Barentshavet.
11 selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde, seks av selskapene blir tilbudt operatørskap. Utvinningstillatelsene gis med et forpliktende program for den kommende utforskningsaktiviteten. Som oppfølging av Jeløya-erklæringen vil det bli stilt vilkår utover det som lå til grunn for utlysningen for de to utvinningstillatelsene som tilbys nærmest Bjørnøya. I disse blir det etablert en boretidsbegrensning for leteboring i oljeførende lag fra 1. april til 15. august.

Kartografi: NPD

– Petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring. Ved å videreføre vår forutsigbare, stabile og langsiktige petroleumspolitikk, legger regjeringen til rette for at petroleumsnæringen kan utvikle seg videre. Dette er viktig både for norske arbeidsplasser, for norsk konkurransekraft, og finansieringen av velferdsstaten, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes.
24. konsesjonsrunde startet opp i august 2016 ved at Olje- og energidepartementet inviterte selskapene til å nominere blokker som de ønsket å se inkludert i konsesjonsrunden. Basert på nominasjonene og myndighetenes egne vurderinger, ble et forslag om å utlyse totalt 102 blokker eller deler av blokker sendt på offentlig høring i mars 2017. Etter høringsrunden og behandlingen av denne ble 24. konsesjonsrunde utlyst 21. juni 2017.

Kartografi: NPD

Tilbud til seks operatører
(antall operatørskap i parentes)
A/S Norske Shell                              (1)
AkerBP ASA                                       (2)
Equinor Energy AS                          (5)
Lundin Norway AS                           (1)
OMV (Norge) AS                              (1)
Spirit Energy Norge                        (2)
Tilbud til elleve rettighetshavere
(antall andeler i parentes, inkludert andeler som operatør)
A/S Norske Shell                              (1)
AkerBP ASA                                       (6)
DEA Norge AS                                   (2)
Equinor Energy AS                          (7)
Idemitsu Petroleum Norge AS    (1)
Lundin Norway AS                           (3)
M Vest Energy AS                            (1)
OMV (Norge) AS                              (1)
Spirit Energy Norge AS                  (4)
VNG Norge AS                                  (1)
Wintershall Norge AS                    (1)

X