2060 – and beyondOljedirektør Bente Nyland påpeker at gass er en ressurs. Likevel blir det hvert eneste år «faklet» mer gass rundt omkring i verden enn det Norge produserer og selger. Foto: Halfdan Carstens

2060 – and beyond

Det gjenstår å finne 5 Statfjord-felt. Det meste ligger i Barentshavet, men mye skal også finnes med nærfeltleting. Økt utvinning står også sentralt.

«The future is not discovered». Utsagnet tilhører oljedirektør Bente Nyland. Referansen går til at det fortsatt gjenstår å finne 25 milliarder fat oljeekvivalenter på norsk sokkel. Det tilsvarer 5 Statfjord-felt. Og det meste er i nord. Med ressursregnskapet for 2017 som kilde vet vi at Barentshavet, inkludert Barentshavet nordøst, kan inneholde 60 prosent av de gjenværende olje- og gassressursene på norsk sokkel.
– Vi trenger å finne mer, og det er store muligheter i nord, påpekte Nyland, og gledet seg over at det fortsatt er stor interesse for norsk sokkel blant oljeselskapene, noe søkermassen i TFO 2017 klart viste.
Oljedirektør Bente Nyland holdt ett av to hovedinnlegg på Hydrocarbon Habitats-seminaret i Stavanger den 28.februar («The Norwegian oil industry: A 100 year perspective»).
Oljedirektoratet vokter Norges skattkammer. Og like godt som Onkel Skrue vet hvor mange mynter og sedler som ligger i pengebingen, ved ekspertene i Oljedirektoratet eksakt hvor mye som er produsert, ganske nøyaktig hvor store reservene er og sånn omtrentlig hvor mye som enda ikke har blitt funnet. Usikkerheten øker som vi forstår for hvert av disse stegene. Like fullt er det vesentlig å ha en detaljert oversikt over olje- og gassbingen – både kjente og ukjente størrelser – for å kunne drive god planlegging på vegne av staten.

Derfor snakker oljedirektøren blant annet om nærfeltleting.

Om å finne de tidskritiske ressursene tett opp til produserende felt.
Samt å øke utvinningen fra de feltene som er i produksjon. Heldigvis er det flere enn henne som er opptatt av det.
– Norge har vært et foregangsland i å øke utvinningsgraden på feltene, sa Bente Nyland.
Derfor vil norsk oljeindustri kunne holde det gående i 50 år til. Kanskje enda lenger.

X