Vil finne olje nord for Troll

Vil finne olje nord for Troll

Gotama-prospektet nord for Troll i Nordsjøen er spuddet. I mai vil Tullow fortelle om prospektet på konferansen Recent Discoveries.

Primærmål for letebrønnen 31/2-21S Gotama er Draupneformasjonen av øvre jura alder. Sekundærmål er øvre jura Sognefjordformasjonen og midtre jura Brentgruppen. I tillegg er det mulighet for mindre hydrokarbonakkumulasjoner i midtre jura Fensfjord- og Krossfjordformasjonen.

Prospektet blir presentert på den nært forestående konferansen Recent Discoveries den 14. og 15. mai på Scandic Fornebu Hotel utenfor Oslo.

Programmet

Operatøren har tidligere sagt de forventer å finne opptil 140 millioner fat olje. Tullow er operatør med 80 prosent eierandel. Partnerne er Det norske (10 prosent) og VNG (10 prosent). VNG kjøpte eierandelene sine fra Det Norske i april. Brønnen er planlagt boret til TD på 3 206 m TVD. 

Påmelding

Markedsplass

Konferansens to ettermiddager introduserer et konsept som er helt nytt på norsk sokkel, men som er velkjent flere andre steder i verden.

The NCS Prospect Fair legger til rette for at oljeselskapene får presentere prospekter som de vil ha interessenter til, enten det er for å redusere prosentandelen i lisensen (redusere risikoen) eller å selge seg helt ut.

The name Gautam (a vrddhi patronymic of Gotama and also transliterated as Gautama pr Gautham), written in Devanāgarī script as गौतम (or गोतम), is derived from the Sanskrit words “gŐ(गः)” and “tama (तम)”. “Tama” means “darkness” and “” means inter alia “bright light”. Together, they indicate that one, who dispels darkness (ignorance) by his brilliance (knowledge). The name has its origin in Rigvedic times.
X