Fire faste brønner

Fire faste brønner

Sju selskaper fikk tildelt lisenser i Barentshavet sørøst i den 23. konsesjonsrunden. De har forpliktet seg til å bore minst fire brønner.

Regjeringen har kun tildelt tre lisenser i Barentshavet sørøst i den 23. konsesjonsrunden. De sju selskapene som er med har forpliktet seg til å bore minst fire brønner.
De sju selskapene er Statoil, Det norske, Lundin, Chevron, Lukoil, ConocoPhillips og Petoro.
Boreforpliktelsen til de faste brønnene skal være fullført innen 3 år fra tildelingstidspunktet.
I den nordligste lisensen, der Statoil er operatør, skal det bore minst to wildcats. I lisensforpliktelsene heter det at det skal «bores tre undersøkelsesbrønner, hvorav to er faste. Den ene undersøkelsesbrønnen skal bores 200 m inn i Kobbefm eller til et minimumsdyp på 1100 m, den andre undersøkelsesbrønnen skal bores inn i salt eller til et minimumsdyp på 4000 m. Den tredje brønnen er betinget og skal plasseres i blokkene 7434/7,8 eller 9. Boreforpliktelsen til de to faste brønnene skal være fullført innen 3 år fra tildelingstidspunktet. Boreforpliktelsen for alle brønnene skal være fullført innen 5 år fra tildelingstidspunktet».

X