56 nye blokkerVenstre har et klart ønske om å fjerne leterefusjonsordningen, verne en rekke områder samt avskaffe konsesjonsrundene og redusere omfanget av TFO-rundene. Foto: regjeringen.no

56 nye blokker

Regjeringen vil utvide med 32 nye blokker i Barentshavet og 24 i Norskehavet.

Olje- og energidepartementet (OED) opplyste torsdag at det setter i gang TFO-rundene før utlysningen for 2016.

De har foreslått å utvide TFO-området med 32 nye leteområder i Barentshavet og 24 i Norskehavet. 

Flere av områdene i Norskehavet ligger i umiddelbar nærhet til fiskefeltene utenfor kysten av Lofoten.

Lær mer om dette temaet halvdagsseminaret den 10. desember i Oslo:
The 23. round is closed. What’s next?
www.hydrocarbonhabitats.no

–  Det er meget gledelig at regjeringen er offensive, og benytter anledningen som ligger i å utvide til flere leteområder i den årlige utlysningen av de definerte og forhåndsgodkjente områdene på norsk sokkel. Det er viktig å undersøke hvilke ressurser som finnes – og hvor de finnes –  slik at vi kan planlegge videre utvinning og produksjon, og dermed landets inntekter, på en god måte, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en pressemelding.

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel og holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne, heter det i høringsbrevet.

X