90 må bli til 50

90 må bli til 50

Statoil trengte 90 dollar fatet for at produksjonen i USA skulle bli lønnsom. Nå skal de ned til 50 dollar fatet.

Torgrim Reitan, tidligere finansdirektør i Statoil, ble satt i førersetet for USA-satsningen til selskapet for omlag et halvt år siden. Inntil nå har Statoil’s USA-satsning vært et millard-sluk.
Nå uttaler Reitan at hovedmålet er å tjene penger med en oljepris på 50 dollar fatet.
I løpet av de siste 10 årene har Statoil gjort store oppkjøp på det amerikanske kontinentet – nå må mange av disse investeringene skrives ned med milliard-beløp. Reitan har imidlertid stor tro på investeringene som er gjort.
– Vi har etablert oss i eierandeler av veldig høy kvalitet i USA. Nå har vi satt inn ny ledergruppe og redusert bemanningen med 20 prosent. Dessuten har vi etablert et onshore operasjonssenter i Austin, der vi har samlet operasjonene i både Marcellus, Bakken og Eagle Ford, sier Reitan til tu.no
Fra 90 til 50
For å nå dette målet, er det tre ting som vil være avgjørende, ifølge Reitan.
– Det ene er å få ned driftskostnader og andre kostnader. Det andre er å øke væskeandelen i produksjonen, både onshore og offshore. Det tredje er å få mer effektive brønner i onshore-virksomheten.
Teknologi vil være avgjørende
– Teknologi er en svært viktig faktor både offshore og onshore, først og fremst rettet mot reservoarforståelse og undergrunn for å øke utvinningsgraden. Kanskje spesielt med tanke på hvordan reservoarene sprekker opp når man fracker og det å forstå hvilke materialer som holder sprekkene oppe på best mulig måte.
– Dessuten handler det om kjemikalier og hva slags væske man fracker med. Det handler om å forstå undergrunnen. Vi har en styrke sammenlignet med mange andre: Vi har med oss i denne forståelsen i vårt DNA. Vi er ett av selskapene som får mest mulig ut av reservoarene, sier han videre.
På god vei mot målet
– I 2015 var nullpunktet gått ned til 80 dollar. Så langt har vi levert en 38 prosents forbedring på capex (kapitalutgifter, red.anm.) per fat onshore, og vi skal forbedre oss ytterligere 25 prosent. Sammenlignet med 2013 har vi halvert investeringskostnadene onshore. Det betyr mye. I tillegg skal vi redusere driftskostnadene med 25 prosent.
– Administrasjonskostnadene har vi redusert med 25 prosent og vi skal redusere med ytterligere 20 prosent. Dette er vi helt overbevist om at skal gå. Men det blir krevende beslutninger å ta fremover også, sier han.
Les hele saken på tu.no

X