"An important discovery"

"An important discovery"

Oljeunnet på Kayak-prospektet i Barentshavet bør ha som konsekvens at EM blir obligatorisk i jakten på og evalueringe av nye prospekter i Barentshavet.

For det første er funnet et nytt bevis for at EM-teknololgien er uovertruffen i Barentshavet. Igjen og igjen har det blitt vist at betydelige funn er assosiert med EM-anomali.

 «A very important discovery for all CSEM enthousiasts but also for the industry was announced today….. drilled downflank of a dry well, most likely driven by the CSEM response…!!!» Aristofanis Stafatos, COO, MVest Energy

For det andre har Statoil bekreftet en ny letemodell. Det er ikke noe nytt at reservoar blir påvist i kritt vifter, men i dette havområdet er det første gang at det blir gjort funn av kommersielle mengder med olje. Men som andre har påpekt tidligere: Denne brønnen hadde neppe blitt boret uten en klar EM-anomali.

 «I think its fantastic that Statoil has made this discovery and opening a new play! The volumes are lower than what we have said, but I guess they are very uncertain since they have not found the OWC. If the anomaly we see is related to the oil pay, the CSEM data suggest that there is much more.» Pål Gabrielsen, EMGS
 «There has to be stratigraphic elements to this trap… the findings of oil in poor/moderate quality sands could be in full alignement with the well being drilled on the side of the strongest resistivity response. A tentative pinch out could easily fit the observations. As Pål points out maybe they are up for more pleasant surprises…in the heart of the EM response…!!! It would be great when we get to learn more about it…«. Aristofanis Stefatos

Etter funnet på Kayak, og på tross av skuffelsen på Blåmann («Skuffende lite»), bør EM være obligatorisk i jakten på nye prospekter. Oljedirektoratet bør sågar vurdere å kreve at EM brukes i evaluteringen av alle nye lisenser i Barentshavet.

X