AureliaEnis brønn 7222/2-1 var tørr. Både trias sandsteiner og paleozoiske karbonater skuffet. Edison og DEA er partnere i lisensen. © TGS

Aurelia

Etter planen skal Eni påbegynne boringen av 7222/2-1 i PL 226 i mai. Lisensen ble tildelt i den 21. runden.

Etter planen skal Eni påbegynne boringen av 7222/2-1 i PL 226 i mai. Lisensen ble tildelt i den 21. runden og består av blokkene 7222/2 og 7222/3.
Eni Norge AS er operatør (60 prosent), og partnere er Edison Norge AS (20 prosent) og E.ON E&P Norge AS (20 prosent). E.ON er senere oppkjøpt av DEA.
Operasjonen er antatt å vare 58 dager hvis det ikke påvises hydrokarboner, og 82 dager hvis det gjøres funn.
Hensikten med brønnen er å undersøke om det kan være olje og/eller gass i trias sandsteiner i Kobbe- og Snaddformasjonene (ladin alder), samt i karbonater i Ørnformasjonen av nedre perm alder. Sekundære mål er trias (carnian) sandsteineri Snaddformasjonen og øvre perm karbonater i Røyeformasjonen. Kilde: Norlex

Hensikten med brønnen er å undersøke om det kan være olje og/eller gass i trias sandsteiner i Kobbe- og Snaddformasjonene (ladin alder), samt i karbonater i Ørnformasjonen av nedre perm alder. Sekundære mål er trias (carnian) sandsteineri Snaddformasjonen og øvre perm karbonater i Røyeformasjonen.
Kilde: Norlex

Newer Post
Older Post
X