Både grønn og lønnsom

Både grønn og lønnsom

Vi må alle tenke nytt. I Stavanger er det noen som gjør tanker til virkelighet. Resultatet er et svært annerledes energiselskap.

– Vi skal bli et grønt alternativ, proklamerer Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, gründer og CEO i nyskapningen Horisont Energi.

Eidesen har bred erfaring fra oljeindustrien og kan vise til 13 år i Statoil/Equinor der han har vært involvert i hele verdikjeden fra oppstrøm via midstrøm til nedstrøm, og det er nettopp denne bakgrunnen som har gitt ham ideen til et selskap som ikke er «som alle andre».

– Vi er et oppstartsselskap, og vi jobber for å bli lisenshaver på norsk sokkel både for gassfunn og geologiske CO2-lagre, men vårt hovedfokus vil ikke være på å lete i tradisjonell forstand, forklarer Eidesen.

– Ja vel, da blir vi nysgjerrige (!), men for å forstå forretningsideen må vi ta inn over oss utviklingen i både oljeindustrien og samfunnet for øvrig de siste årene. Verden er ganske annerledes nå enn den var for eksempel for ti år siden, da oljeprisen var høy, og mange trodde på en framtidig ressursknapphet og alltid stigende tørst etter olje.

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

Søker i TFO 2020

Det gikk ikke helt etter oppskriften. I stedet har vi opplevd markante endringer. Stikk imot alle prognoser kjemper oljeindustrien i motvind, og da tenker vi ikke bare på prisraset de siste månedene. Vi ser tydelig at mange stiller seg stadig mer kritisk til denne næringen på grunn av det påståtte klimaavtrykket som fossil energi forårsaker.

– Det er problematisk å være et rent oljeselskap i dag, bekrefter Morten Sola som leder selskapets G&G-avdeling, og med bakgrunn fra blant annet Statoil, BG og Mærsk Oil, vet han hva han snakker om.

– Så skal vi heller ikke arbeide med olje. Det er utvikling av geologiske CO2-lagre og energi fra gass som vil være vårt fokus. Utgangspunktet er en mengde mindre funn, som så langt ikke har vært lønnsomme å sette i produksjon, men som vi ser interessante muligheter for.

Akkurat nå er Sola opptatt med å få selskapet godkjent som rettighetshaver på norsk sokkel, samt jobbe frem en søknad i høstens TFO-runde.

– Vi har en fremtidig ambisjon om å bli operatør, legger han til.

Morten Sola.

Karbonnøytral gass og CCS

Med grunnlag i den negative fokuseringen på oljeindustrien er tiden så visst ikke inne til å starte et nytt leteselskap. Men vi trenger oljeindustrien like fullt. Bortimot 80 prosent av verdens energi kommer fortsatt fra fossile energibærere.

I tillegg vet vi at verdens voksende befolkning trenger mer energi. Mye mer energi. Samtidig skal de ambisiøse klimamålene innfris. Derfor har det oppstått et behov for nye ideer for hvordan olje og gass kan produseres og utnyttes uten at vi samtidig øker utslippene av CO2 til atmosfæren.

Eidesen forteller at forretningsideen består av to elementer.

– Det ene er at vi skal utvikle «strandede», antatt subkommersielle gassfunn, og produsere metan. Metan skal så danne grunnlaget for å levere karbonfri energi til markedet.

Det høres jo nesten for godt ut til å være sant, men ideen i seg selv er lett forståelig. Ved å fremstille hydrogen fra metan, dannes nødvendigvis også CO2, og etter gründerens oppfatning er det rikelig med muligheter for CO2-lagring i Nordsjøen.

Dette må forstås slik at Horisont Energi vil være med og utvikle en helt ny verdikjede som involverer prosessindustrien, men også fangst, transport og lagring av CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage).

– Det andre elementet i forretningsideen vår tar utgangspunkt i CCS som en selvstendig industri. Store deler av Europa har som målsetting å mer enn halvere utslippet av karbondioksid allerede i 2030, sammenlignet med 1990 nivå, og i en ikke alt for fjern framtid vil Nordsjøens enorme lagringskapasitet måtte bli tatt i bruk. Dette er en utvikling vi skal være med på, sier Eidesen.

Annerledes prising

Eidesen mener at det å være et oppstrømselskap som kan tilby utslippsfrie produkter vil være et definitivt konkurransefortrinn, særlig inn mot kunder som ønsker et «klimavennlig alternativ». Dessuten ser han for seg at forretningsideen gjør selskapet bortimot uavhengig av svingningene i oljeprisen.

– Vi skal selge produkter som har annerledes prising enn olje og gass, og på den måten tror vi at vi kan oppnå god lønnsomhet også i et lengre perspektiv, fremholder han.

Interessant nok har Horisont Energi fått tildelt midler fra Innovasjon Norge for å utvikle CCS-virksomheten. Her er driveren behovet for å utvikle en lønnsom CCS-tjeneste med fangst i Europa og lagring i Nordsjøen.

– For å nå 1,5-gradersmålet er det ingen vei utenom teknologier som bidrar til reduserte utslipp. Horisont Energi skal være med på, og også være i forkant av denne utviklingen, avslutter Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

Horisont Energi vil presentere selskapet og sin strategi på NCS Exploration Strategy 2020 i Stavanger

X