Balder øker reservene Conceptual model for injectites (Figure A. Hurst, University of Aberdeen)

Balder øker reservene

Vår Energi har levert inn en ny PUD for Balder-feltet i Nordsjøen. Reservene øker med 136 millioner fat. Mye av oljen ligger i injektitter.

Hvis disse volumene hadde representert et nytt funn, ville det vært blant de største på norsk sokkel de siste årene.

Les hele historien på expronews.com.

X