Barentshavet: Gode nyheter!Snorre Olaussen er professer ved UNIS og har lang erfaring fra norsk sokkel som petroleumsgeolog i flere oljeselskaper. Foto: Halfdan Carstens

Barentshavet: Gode nyheter!

Både resultater fra leting, kjente prospekter og ny forskning gir god grunn til et opmistisk syn på mulighetene til store funn i Barentshavet.

På konferansen NCS Prospects i neste uke vil Snorre Olaussen, professor ved UNIS, se på mulighetene i Barentshavet fra en teknisk synsvinkel. Olaussen tar blant annet utgangspunkt i det arbeidet som har blitt gjort gjennom forskningsprosjektet ARCEx.
Olaussens foredrag har tittelen: An optimistic view on Arctic oil and gas resources based on recent exploration and research news.
NCS Prospects programme.
NCS Prospects registrering.
På den samme konferansen vil «old timer» Egil Bergsager, Lukoil, se seg tilbake og prøve å forklare suksessen på norsk sokkel, og hvordan vi skal ta fordel av det i videre utforskning: «Looking forward by learning from the past»

X