Betinget optimisme Seismisk tverrsnitt fra øst til vest gjennom Iving-strukturen som også viser Evra-prospektet i paleocene og eocene injektitter. Legg merke til den nedforkastede blokken vest for Iving som ligger tett opp til «jura-kjøkkenet». Illustrasjon: MOL

Betinget optimisme

Med oljefunn i fem intervaller ble undersøkelsesbrønnen vest for Balder en suksess for det ungarske oljeselskapet MOL.

Det var høye forventninger til MOLs wildcat 25/8-19 S og den etterfølgende avgrensningsbrønnen 25/8-19 A vest for Balder-feltet. Boringen ble avsluttet i mars, men begge de to hovedmålene skuffet. Likevel endte brønnen opp med interessante oljefunn i flere formasjoner midt inne i et modent område.

– Brønnen var for oss en suksess, fremholder Henrik Jakobsen, letesjef i MOL Norge, det ungarske selskapet som har valgt å satse på norsk sokkel (GEO 07/2019: «Stor tro på norsk sokkel»).

Utsagnet krever en (omstendelig) forklaring, og denne er oppsummert i den litostratigrafiske kolonnen.

Med funn i fem forskjellige sandsteinslag har MOL fått noe å bryne seg på i tiden fremover. Selskapet har seks måneder på seg til å levere funnrapport. Grafikk: Terje Solbakk

Olje, gass og vann

I den første brønnen, 25/8-19 S, som ble boret i november og desember i fjor, var de to primære letemålene 1) tertiære (paleocen/eocen) injektitter (remobilisert sand fra Hermodformasjonen inn i Hordalandgruppen), kalt Evra-prospektet, og 2) juraiske sandsteiner (Nansenformasjonen/Statfjordgruppen), kalt Iving-prospektet.

Injektittene manglet, og jurasandsteinene (med meget gode reservoaregenskaper) var vannførende, iht. pressemeldingen fra Oljedirektoratet. Så langt en skuffelse altså.

De tre sekundære letemålene var 1) sandsteiner i paleocen (Tyformasjonen) som var vannførende, 2) øvre trias til nedre jura sandsteiner (Eirikssonformasjonen og Skagerrakformasjonen) med et seks meter tykt oljelag i Eirikssonformasjonen og en 79 meter høy olje/gass-kolonne i Skagerrakformasjonen (derav 22 meter sandstein), og 3) grunnfjell, der det ble påtruffet en 41 meter høy oljekolonne i forvitret og delvis oppsprukket grunnfjell med dårlige reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet i verken Skagerrakformasjonen eller i grunnfjellet.

Dertil fikk geologene enda en overraskelse, i og med at det ble funnet et 7 meter tykt oljeførende sandsteinslag med meget god reservoarkvalitet i Heimdalformasjonen.

Under dag 2 av konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries i Stavanger 14. – 15. oktober 2020 blir det avholdt en egen sesjon om injektitter.

PROGRAM OG PÅMELDING

Enda et forsøk

MOL hadde tatt høyde for at det kunne bli aktuelt med en avgrensningsbrønn hvis det ble gjort funn i injektitter. Men til tross for at det ikke ble funnet verken sand eller olje i Evra-prospektet, besluttet lisensen å bore 25/8-19 A. Denne ble påbegynt i januar i år og avsluttet i mars.

Det primære målet i denne brønnen ble endret til å verifisere reservoarpotensialet i Skagerrakformasjonen. Denne gang ble det påtruffet 18 meter med gass og olje i sandsteiner med overveiende gode reservoaregenskaper, og heller ikke i denne brønnbanen ble det påtruffet vann.

I de sekundære letemålene kom Nansen- og Eirikssonformasjonen inn med vannførende sandsteiner, mens brønnen bekreftet olje i Heimdalformasjonen i et 2 meter tykt sandsteinslag.

I denne brønnbanen ble det også påvist injektitter i Evra prospektet med olje og gass i et 8 meter tykt lag, og brønnen ble avsluttet i oljemettet grunnfjell, om enn med moderate til dårlige reservoaregenskaper.

Må tenke seg om

De foreløpige beregningene viser at olje- og gassfunnet i Skagerrakformasjonen er på mellom 12 og 70 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).

I pressemeldingen fra Oljedirektoratet står det ingenting om hvor mye olje og gass det eventuelt kan utvinnes fra de øvrige, hydrokarbonførende formasjonene. Dette er det formodentlig komplisert å finne ut av, og for å komme nærmere et godt svar vil det antakelig være nødvendig å bore en ny avgrensningsbrønn.

– Vårt leteteam fokuserer nå på å ferdigstille funnrapport fra brønnene som skal leveres tidlig på høsten [Oljedirektoratets krav er at denne leveres 6 måneder etter at brønnen er ferdigstilt]. Det har blitt samlet inn en stor mengde data fra brønnene, og det arbeides intensivt med å avklare ressurspotensialet i alle reservoarnivåer. Utover dette legger vi nå planer for videre datainnsamling og hvordan funnene kan avgrenses, sier Jakobsen.

Når det vil bli boret en avgrensningsbrønn, vil Jakobsen ikke si noe om. Noe annet hadde vi, sett i lys av omstendighetene med lav oljepris og reduserte budsjetter rundt omkring, heller ikke forventet. For MOLs norske leteteam og den øvrige staben er det svært viktig at denne brønnen fant hydrokarboner i en provins selskapet har satt sin lit til.

Det kanskje mest overraskende var at Evra-prospektet (tertiære injektitter) ikke levde opp til forventningene. I den første brønnen ble det ikke påvist injektittsandsteiner i det hele tatt, mens det i avgrensningsbrønnen altså ble påvist tynne gass- og oljeførende sandsteinslag med meget god reservoarkvalitet.

– Ingen av brønnbanene var optimalt plassert i forhold til å finne injektittsandsteiner, så slik sett kom det ikke helt overraskende på oss, kommenterer Henrik Jakobsen.

Respektabelt olje- og gassfunn

Uansett, MOLs brønn påviste olje i fem forskjellige formasjoner, noe som er ganske uvanlig, og det er grunn til å tro at de utvinnbare mengdene med olje og gass samlet sett muligvis kan overstige 100 millioner fat o.e. når og hvis prospektene blir avgrenset med flere brønner. Med dagens målestav er det et respektabelt olje- og gassfunn, og fordi det ligger nær infrastruktur må vi tro at det etter hvert kommer i produksjon.

X