Borer avgrensningsbrønn på Alta

Borer avgrensningsbrønn på Alta

Lundin skal bore avvgrensningsbrønn 7220/11-5 S (PL609).

Reservoaret på Alta og Gotha er karstifiserte karbonater (perm), som er en ny type reservoar på norsk sokkel. Ressursestimatet for funnet er på mellom 20 og 64 MMboe.
Det skal også utføres utvidet prøvetaking (EWT) i brønnen. Målet for prøvetakingen er å påvise bærekraftig produksjonsrate, utvidet geologisk forståelse gjennom horisontal boring, redusere spennet på ressursestimatet og økt forståelse rundt boring i karstifiserte karbonat-reservoarer.

Figure: Lundin Norway

Alta-funnet ble gjort i 2014. Etter seks tørre hull/tekniske gassfunn på rad, ble det endelig et funn. Planen er å levere PDO ila 2018.

Figur: Lundin Norway

Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway boretillatelse for brønn 7220/11-5 S. Arealet i lisensen består av blokkene 7220/6, 7220/9, 7220/11, 7220/12 og 7221/4. Brønnen blir boret 4,5 kilometer sørvest for funnbrønnen på Alta (7220/11-1).
PL 609
Lundin Norway AS (operatør) – 40%
Idemitsu Petroleum Norge AS – 30%
DEA Norge AS – 30%

Pressemelding

X