Endelig olje. Gratulerer!

Etter seks tørre hull/tekniske gassfunn på rad, har det nå endelig blitt gjort et oljefunn i Barenthsavet. Selvfølgelig er det Lundin som står bak.

Vi snakker om et oppsidepotensial på mer enn 300 millioner fat olje. Samt mer enn 400 millioner fat o.e. når vi regner med gassen. Til sammenligning er de utvinnbare reservene i Goliat-feltet oppunder 200 millioner fat olje.

Skuffelsene har vært mange, og oppmuntringene få («tekniske funn av gass» og «nye letemodeller»), men nå er det altså Lundin som igjen står for de positive nyhetene. I fjor fant Lundin Gohta (“Gamle ideer – ny teknologi“, GEO 07/2013). Nå er det funnet enda mer olje litt lengre nord. Det gjenstår også å teste flere lovende prospekter (Neiden og Pasvik i samme lisens, 609) i den samme geologiske trenden med karstifiserte karbonater i perm.

I hht. pressemeldingen fra Oljedirektoratet har det blitt påvist olje i perm karbonater, presis slik som i Gohta-funnet. «To vellykkede formasjonstester er gjennomført i oljesonen. Begge viste gode strømningsegenskaper,» skriver Oljedirektoratet.

Prospektet har blitt boret før. I 1985 boret Norsk Hydro 7120/2-1: «The primary objective of well 7120/2-1 was to test the reservoir and hydrocarbon bearing potential of Early-Middle Carboniferous rocks,» i hht. Oljedirektoratet. Brønnen var ikke tørr, den ble klassifisert med «oil shows», og det er disse opplysningene Lundin har grepet fatt i og analysert prospektet med nye øyne. Også Gohta-prospektet ble evaluert med basis i en tidligere brønn lengre ned på flanken (se figuren).

«At 1945 m a limestone with extremely high Gamma Ray was encountered. Oil shows, staining, fluourescence and cut were observed sporadically throughout from 618 – 2218 m. There were good oil shows recorded on the cores from 1960 m – 2218 m, oil bleeding from fractures and vugs. Geochemical analyses verified trace quantities of free hydrocarbons throughout the well with significant quantities of migrated oil and gas in the section from1937 m to 2196 m. The logs also showed high hydrocarbon saturation. In spite of this the well flowed water on all four tests with a 1-2 % oil cut in test four.»

Lundin har sett muligheten der andre ikke har lyktes. Vi vil tro at suksessen er en kombinasjon av godt geologisk arbeid og ekstensiv datainnsamling.

Vi regner med at hele det norske oljemiljøet er med oss i en hjertelig gratulasjon!

Nedsiden i denne brønnen er at triasprospektet i Kobbeformasjonen i Sassendalengruppen ikke inneholdt verken gass eller olje som var verdt å nevne i pressemeldingen. Trias skuffer altså nok en gang.

Neste uke, 21. oktober, Oslo: Halvdagsseminar i serien Hydrocarbon Habitats: Technology Driven Exploration.

Programme

Registration

X