Statoil borer Beerenberg

Statoil borer Beerenberg

Statoil har startet boringen av letebrønn 30/11-13 Beerenberg i PL 272/PL 035 i Nordsjøen.

Ifølge Oljedirektoratet ble brønnen spuddet 22. mai.
Hovedformålet med letebrønn 30/11-13 er å bekrefte kommersielle ressurser i Beerenberg-prospektet. Hovedreservoaret i Beerenberg er sandstein av Jura-alder. Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, vil et nedflanks sidesteg (30/11-13 A) bli boret.
Estimert maksimal varighet er satt til 37 døgn for hovedbrønnen og 26 døgn for sidesteget (30/11-13 A). Totalt gir dette en estimert maksimal varighet på 63 døgn. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 106 m MSL.

Fakta om PL272/PL035
Statoil ASA: 50% Operatør
Det norske oljeselskap ASA: 50%

Les saken på petro.no

X