Borer mer på Wisting

Borer mer på Wisting

OMV spuddet avgrensningsbrønnen Wisting Central II, 7324/7-3 S, i PL 537 den 15. januar

Brønnen, som ble påbegynt 15. januar 2016, bores med boreriggen «Transocean Spitsbergen». Boreoperasjonen har en varighet på maksimum 117 dager for avgrensningsbrønn Wisting Central II og maksimum 60 dager for avgrensningsbrønn 7324/8-3 Hassel, gitt funn av hydrokarboner.

Brønnen bores med riggen «Transocean Spitsbergen», og det skal ta maksimum 117 dager for Wisting Central II, og maks 60 dager for avgrensingsbrønnen 7324/8-3 Hassel, hvis de finner hydroKarboner.
Dette er den 5. og 6. brønnen i Wisting-lisensen.
Brønnene er lokalisert ca. 315 km nord for Hammerfest.
Operatør i lisensen er OMV (Norge) AS med 25 prosent. Partnere er Idemitsu (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

X