Boretillatelse for Koigen Central

Boretillatelse for Koigen Central

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Brønnen skal bores etter Korpjell med samme boreinstallasjon (Songa Enabler).
Boreprogrammet for brønn 7317/9-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 718.
EM-data antyer at Statoil vil gjøre et lite funn på Gemini Nord.
Statoil operatør med ein del på 60 prosent. Dei andre rettshavarane er Dea Norge AS (20 prosent) og Petoro AS (20 prosent).
Arealet i dette løyvet består av blokkene 7317/8 og 7317/9. Brønnen blir bora om lag 75 kilometer nordvest for funnet 7319/12-1 (Pingvin) og om lag 370 km frå Hammerfest.
Pingvinen som halter.

X