Antar et lite funn

Antar et lite funn

Statoil vil høyst sannsynlig gjøre et funn på prospektet Gemini North, men en svak EM-anomali indikerer at det vil være lite.

Statoil er i gang med sin 3. wildcat i Barentshavet denne sesongen. På lik linje med Kayak og Blåmann er prospektet 7325/4-1 Gemini North (lisens 855) assosiert med en EM-anomali. Ifølge Pål Gabrielsen i EMGS består prospektet av en strukturell felle i en rotert forkastningsblokk med antatt reservoar i øvre trias til midt jura sandsteiner (Realgrunnen subgruppe).
Brønnen ligger i Hoop-området hvor det tidligere kan ha blitt funnet opp mot én milliard fat utvinnbar olje. Funnet Wisting har svært godt reservoar og ligger bare 250 meter under havbunnen. Også prospektet Gemini North ligger svært grunt, og ifølge Gabrielsen er den største risikoen om forkastningene er forseglende.
Hoop-området er kjent for en god korrelasjon mellom EM-anomali og resistive hydrokarbonreservoarer. EM er derfor et nyttig verktøy for å de-riske prospekter i dette området.
Alle funnene er assosiert med både seismisk DHI og EM-anomali: Wisting 7324/8-1 (olje), Wisting Central 2 7324/7-3S (olje), Hanssen 7324/7-2 (olje), Mercury 7324/9-1 (gass), skriver Gabrielsen på linkedin.
Lisens 855 har en rekke prospekter, og nesten alle har seismisk amplitudeanomali, i hht. samme kilde. De dårlige nyhetene er imidlertid at bare noen få av prospektene har EM-anomali. De vil derfor av mange bli vurdert som det er mindre sjanse for å finne kommersielle mengder med hydrokarboner.
Prospektet Gemini North er assosiert med en svak anomali som tilsvarer utstrekningen av den seismiske amplitudeanomalien.
Anomaliens er imidlertid mye svakere enn rundt Wisting. Ifølge Gabrielsen kan lavere resistivitet skyldes både dårligere reservoaregenskaper og liten hydrokarbonkolonne.
Gabrielsen konkluderer som følger: «We therefore consider a high probability of success for the Gemini North well, and think it will be a high hydrocarbon saturation discovery. However, the CSEM data shows that there is a limited size of the discovery. Also, the low resistivity magnitude relative to similar targets indicate there is some risk of low pay thickness”.

X