Bygger ut 72 millioner fatIllustrasjon: Utgard Field Development © Statoil ASA

Bygger ut 72 millioner fat

Oljeprisen falt til under 50 dollar per fat. Samtidig annonserer Statoil utbygging av et funn fra 1980-tallet.

Trestakk er et oljefunn som ligger i blokk 6406/3 cirka 20 kilometer sør for Åsgard-feltet i Norskehavet. Utvinnbare ressurser er beregnet til 72 millioner fat olje.
Det er omtrent like mye som i det største funnet på norsk sokkel i år (Les mer om Brasse).
Funnet ble påvist i 1986. Det har flere ganger tidligere blittvurdert å bygge det ut. Rettighetshaverne har nå lagt fram en utbyggingsplan med planlagt produksjonsstart i andre kvartal 2019.
I PUD-en foreslår rettighetshaverne at Trestakk bygges ut med en undervannsutbygging, én bunnramme med fire brønnslisser, samt en femte satellittbrønn. Det skal bores tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner. Undervannsanlegget skal knyttes opp til Åsgard A-installasjonen for prosessering, måling og gassinjeksjon.
Led pressemeldingen fra Oljedirektoratet.

X