Bygger ut ni milloner fat o.e.

Bygger ut ni milloner fat o.e.

Det norske vil bygge ut Viper-Kobra - to små funn i Alvheim-området. Planen er at om lag 7500 fat vil strømme til Alvheim FPSO hver dag sent i 2016.

Viper-Kobra ligger i Alvheim-området og er to separate funn med et mulig sammenkoblet reservoar. Kobra ble funnet i 1997 (PL 203) og Viper (PL 203) i 2009. Viper-Kobra ikke er et eget felt, men en del av Alvheimfeltet, og utbyggingen inngår derfor i PUD for Alvheim på lik linje med de andre strukturene i området.

De to reservoarene inneholder hver rundt 4 millioner fat utvinnbar olje. Sammen med noe gass er de samlede utvinnbare reservene anslått til totalt 9 millioner fat oljeekvivalenter.

– Vi har eksisterende infrastruktur i området som gjør dette lønnsomt, og nøkkelen er at vi klarer å bygge ut begge funnene med samme infrastruktur. På denne måten utnytter vi ressursene maksimalt, sier direktør for teknologi og feltutvikling Øyvind Bratsberg i Det norske.

Det er estimert at brønnene skal produsere en daglig snittrate på 7500 fat oljeekvivalenter.

Lundin Petroleum har på få år bygget opp en solid portefølje på norsk sokkel. Filosofien er å være god i noen få, utvalgte områder, og ett av satsingsområdene er den sørlige delen av Vikinggrabenen og langs flankene av denne. Mørk brun farge viser hvor Lundin er operatør, mens lys brun farge viser lisenser hvor de er partner. I tillegg til Luno-funnet er Lundin i det samme området også med på Jotun-feltet som produserer omtrent 8000 fat per dag (Lundin har 7 %) og utbyggingen av Alvheim-feltet med 150 millioner fat i reserver (Lundin har 15 %). © Lundin Petroleum

Lundin Petroleum har på få år bygget opp en solid portefølje på norsk sokkel. Filosofien er å være god i noen få, utvalgte områder, og ett av satsingsområdene er den sørlige delen av Vikinggrabenen og langs flankene av denne. Mørk brun farge viser hvor Lundin er operatør, mens lys brun farge viser lisenser hvor de er partner. I tillegg til Luno-funnet er Lundin i det samme området også med på Jotun-feltet som produserer omtrent 8000 fat per dag (Lundin har 7 %) og utbyggingen av Alvheim-feltet med 150 millioner fat i reserver (Lundin har 15 %).
© Lundin Petroleum

Utbyggingskostnaden for Viper-Kobra er beregnet til rundt 1,8 milliarder kroner. Dette inkluderer boring av to brønner, havbunnsinstallasjoner, rørledninger og oppkobling.

– Selv om dette trolig er av de minste funnene på norsk sokkel som bygges ut, så er det en god økonomi og viktig for oss. Utbyggingen er godkjent i Det norske, og partnerne har gitt sin tilslutning, sier Bratsberg.

Utbyggingen vil foregå via en ny havbunnsinstallasjon med rørledning til Volund. De fire brønnslissene er tiltenkt en brønn fra Viper og en fra Kobra, samt to til eventuelle fremtidige brønner i området.

De første kontraktene er planlagt å tildeles i januar 2015. Boring av brønner vil trolig starte opp våren 2016. Installasjon av brønnrammer og oppkobling vil finne sted i september samme år, og produksjonsstart er planlagt til årsskiftet 2016/2017.

Eierandelene i Viper-Kobra er den samme som for Alvheim-lisensen: Det norske (operatør) 65 prosent, ConocoPhillips 20 prosent og Lundin med 15 prosent.

Newer Post
Older Post
X